Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach w formie dzierżawczej

Pobierz

Zachowaj kolejność podanych wyrazów i dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać zdania logiczne i poprawne gramatycznie.. Nie należy zmieniać kolejności, ale mozna dodać inne wyrazy.. Czasowniki podane w nawiasach wstaw w Future Continuous, dokonując zmian w strukturze zdania, o ile trzeba.Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. 3 Uzupełnij zdania przysłówkami utworzonymi od przymiotników w nawiasach.Uzupełnij zdania 3.1.-3.6.. 2013-01-11 16:22:33 Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach .. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Liczebniki podane w nawiasach zapisz słownie w odpowiedniej formie.. W każda lukę mozna wpisać max 6 wyrazów.. formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzupełnij zdania, wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.. Wybiera zdanie warunkowe, którego użyłaby każda z wymienionych osób.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. 2013-04-11 18:24:39 Uzupełnij minidialogi, wpisując czasowniki w nawiasach we właściwej formie 2020-02-12 20:51:27 Uzupełnij zdania wpisując w wolne miejsca odpowiednie wyrazy 2012-10-20 21:56:08Uzupełnij poniższe zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie..

1 Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Past Continuous.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Wstaw wyrazy w nawiasach we właściwej formie.. W każdym zdaniu brakuje od czterech do pięciu wyrazów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wpisz w puste rubrykinazwy produktow spalania materialow energetycznych w warunkach swobodnego i ograniczonegodostepu powietrza.uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Opisz jedna z przyród Emilii z wrześni.Zastosuj w pracy rzeczowniki z ramki-użyj ich w formie dopełniacza i miejscownika z ramki Nadzieja,ziemia,poczekalnia,pasja,wersjaUzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy.…6 Uzupełnij zdania, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.. 1.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość..

Uzupełnij zdania przysłówkami w nawiasach w stopniu wyższym lub najwyższym.

I'm going to arrive a little _____(late) that I planned.2 Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach wyrazami we właściwej formie.. 2012-02-04 12:51:13 zapisz liczebniki w odpowiedniej formie 2013-05-20 19:29:29 ułóż i zapisz w zeszycie niecodzienną przygodę swojej mama użyj podanych wyrazów:mąka,samochód,wiewiórka,kubek gorącej kawy 2013-05-22 14:27:20Uzupełnij poniższe zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 2013-01-11 16:22:33 Uzupełnij minidialogi, wpisując czasowniki w nawiasach we właściwej formie 2020-02-12 20:51:27wyrazy w prawidłowej kolejności tak, aby utworzyć zdania warunkowe.. Możesz dodać jeden wyraz, jeżeli jest to konieczne, aby zdanie było poprawne.. 2012-04-19 10:45:46 7. uzupełnij powiedzenia odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach 2017-11-06 18:54:33Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. W każdą lukę możesz wpisać maksymaln…W zeszycie uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach w odpowiedniej formie..

1.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami wyrazów podanych w nawiasach.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Uzupełnij tekst wstawiając czasowniki w nawiasach we właściwej formie Ben gets up at half past seven every morning.He ,,,,, .. > Search results for 'uzupelnij zdania uzyj wyrazow podanych w nawiasach'Napisz po polsku i po angielsku 6 zdań z wyrazami używać malować drukować naprawiać jeździć rowerem i słuchać w czasie presents continuous DAM NAJ PLISKA Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will be going to lub czasu present continuous Uzupelnij tablele.. 4.W każda lukę mozna wpisać max 6 wyrazów.. W każdą lukę wpisz maksymalnie cztery wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. 2013-05-09 21:53:40 Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników podanych w nawiasach .. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ W zeszycie uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Tworzy zdania warunkowe 0, 1 i 2 stopnia, wstawiając czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt