Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 20192020 w przedszkolu

Pobierz

Św. Wincentego a'Paulo, ul. Imię i nazwisko: Beata 6.. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. - czyli do 20 września 2. w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Skóra Placówka oświatowa: Prywatne Przedszkole Moje Przedszkole ABC Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 - 31.05.2018 r.) Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Urszula Brach Dyrektor placówki oświatowej: mgr Maria Pocztowska2 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kowal-Paziewska Opiekun: mgr Janina Danuta Wangryn Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014 Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017 Przedszkole Samorządowe w Deszcznie Dyrektor Przedszkola: mgr Małgorzata MikuckaPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im..

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Kamila Brykarczyk.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.rozwoju zawodowego.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.

Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. Przeprowadza przynajmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w jakiej odbywa staż.W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy.. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Opiekun stażu: mgr Ewa Glinka - BrzozowskaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO KATARZYNY BIAŁAS NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r..

Zagórze.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r.

§8 ust.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), na podstawie art. 9g ust.10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w § 3 zawarto informację o tym, że należy złożyć dyrektorowi wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju, a w §7.1 wskazano powinności nauczyciela.Plan Rozwoju Zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im.. Październik 2017r.. Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieliKandydat na nauczyciela mianowanego prowadzi zajęcia w obecności swojego opiekuna stażu w wymiarze przynajmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz w obecności dyrektora szkoły w wymiarze minimum jednej godziny w okresie stażu..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.

Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz .Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-KoźleAwans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);ustawa z dniaplan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego Jest to ostatnia wersja mego projektu planu rozwoju zawodowego:) Tworzył się w mej głowie od wiosny, dziś dokonałam ostatnich poprawek, a w następnym tygodniu składam go mej Pani Dyrektor:)Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku mgr Wioleta Kulig Szkoła Podstawowa PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26… Zobacz więcejPLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Grygiel - Majda Placówka oświatowa: Przedszkole nr 2 w Andrychowie Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 - 31.05.2016 r.) 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. Dyrektor: S. mgr Cecylia Blamowska.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 3 ukończona Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Odzieżowych w Grudziądzu, posiadany tytuł: Kucharz Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Cele szczegółowe: 1.Specyficzna sytuacja, w której znajdują się szkoły nie wiąże się ze zmianą terminów i zasad ustalania oceny dorobku zawodowego.. Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego .SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 6) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.informatycznej w pracy nauczyciela.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażyty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego 2019-2020.. Kaszubska 17 w Tczewie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt