Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego świetlica

Pobierz

Pobierz (doc, 91,5 KB) Podgląd treści.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r.. Bardziej szczegółowoAneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. do 31 maja 2019r.Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju.. Praca w Komisji ds. Promocji szkoły - współudział w przygotowaniu folderu promującego szkołę.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA .. pracy nauczyciela w świetlicy szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, .. 1.Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego na stronach wykorzystywanych przez nauczycieli.. Literka.pl Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - świetlica szkolna Data dodania: 2007-02-23 10:29:53 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego .. Nie zawiera większych szczegółów, ponieważ zostały one zawarte w moim sprawozdaniu z realizacji stażu.. SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ .. Obecnie Jestem w trakcie pierwszego roku stażu.. Praca w Komisji ds.. Opiekun stażu, dyrektor.. Plan został opracowany zgodnie z wymogamikwalifikacyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowegoprzez nauczycieli.awansu zawodowego przez nauczycieli) rozwoju Autorefleksja i sporządzenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego podjęcie Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Wrzesień 2016 Maj 2019 Okres stażu Maj 2019Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - świetlica szkolna..

pkt.4 aPlan rozwoju na nauczyciela mianowanego.

PLAN .Nie jest to gotowy plan nauczyciela mianowanego, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych .. internetowym referatu dla nauczycieli na temat poznawania zainteresowań uczniów, badania potrzeb i możliwości .. Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego, przedłożony w roku szkolnym 2019/20 w warszawskiej szkole podstawowej przez nauczyciela, mgr Nauczania Początkowego z Wychowaniem Przedszkolnym, pracującego w świetlicy szkolnej.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Plan został napisany w roku 2006 według rozporządzenia MENiS.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Szczegółowy plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego (wychowawca świetlicy) Załączniki: plan_rozwoju_zawodowego_mianowanego.doc.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Karolina Wojda - Bugiewicz nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na okres od 1 września 2016r..

Zdobycie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Czytaj dalej.Witajcie!. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Filmy.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły realizowałam w okresie od 01.09.2003r.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.. Wychowania i Opieki nad Dzieckiem - zorganizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.. niestety nie mogą rozpocząć stażu na mianowanie 1 września 2021r., ponieważ nie spełniają warunku przepracowania 2 lat:(Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy na nauczyciela dyplomowanego .. 0,00 Pobrań 106.. Zapraszam do zapoznania się z moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Treść.. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Świdnica, 5 września 2020 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Opracowała: mgr Małgorzata Szmuc .Przedstawiam plan rozwoju na lata 2006-2009 nauczyciela pracującego w świetlicy Zespołu Szkół w Siewierzu..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy na stopień nauczyciela mianowanego.

15 stycznia 2015.. W pracy nauczyciela rozwój zawodowy jest ważnym czynnikiem dodatkowo motywującym do podejmowania nowych wyzwań.. Tosia i przyjaciele (pakiet II) 1999,00 zł.Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Zgodnie z radą mojej Dyrekcji unikałam szczegółowego planu - lepiej w planie zapisać mniej a zrealizować dużo więcej niż na odwrót.Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego jest bardzo ogólny.. 31 stycznia 2018.. Prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego pozwoli na efektywne wykorzystanie tych 2 lat i 9 miesięcy.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Przedstawiamplan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowyna stopień nauczyciela dyplomowanego.. Ewelina.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Zgodnie z radą mojej Dyrekcji unikałam szczegółowego planu - lepiej w planie zapisać mniej a zrealizować dużo więcej niż na odwrót.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

EduSensus Wspomaganie rozwoju.

Imię i nazwisko nauczyciela4 Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczą.. Plan rozwoju zawodowego nauczycielki świetlicy w szkole podstawowej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U.z 2003 roku Nr.118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. Uwzględnia moją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie wynikające z 10 letniego pracy na stanowisku wychowawcy, pedagoga w placówce Domy dla Dzieci.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .nauczyciel kontraktowy wychowawca w Bursie Szkolnej w Białymstoku Ul. Dobra 3 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r. Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2015 r. Posiadane kwalifikacje: 1. mgr Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej 2.NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego jest bardzo ogólny.. Umieszczenie planu rozwoju na str. przeznaczonych dla nauczycieli Termin realizacji: 2014/2015 Dowody realizacji: Wymienienie w sprawozdaniu strony, na której umieszczony jest plan rozwoju § 8. ust.2.. Wzbogacanie osobistego warsztatu pracy.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Jest to plan nauczyciela pracującego na świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Warszawie.. PublikacjaZamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego 1.. Podniesienie efektywności działań wychowawczo - opiekuńczych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt