Odczytaj zaszyfrowane wyrazy z rz i uzupełnij nimi zdania

Pobierz

Pokoloruj pola zgodnie z kodem.. Dopasowywanie zdania do ilustracji.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1Teraz wykonaj zadanie 2.. Przyklej pod każdym zdjęciem nazwę produktu .1.. Połącz sylaby odpowiadające wynikom przy obrazkach.. Nadal jednak był bardzo.. litery głoski sylaby wyraz stworzenie 11 4 6 3 6 Ćwiczenie 54 Ramki z wyrazami z "rz" wymiennym pokoloruj na niebiesko, "rz" po spółgłoskach na żółto, zaś na zielono ramki z wyrazami "rz" niewymiennym.KARTA PRACY 3 1.Przeczytaj.. Zadanie dla chętnych - zadanie 4 ze str. 8.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ten rodzaj wypoczynku jest wskazany wówczas gdy cały dzień pracowaliśmy aktywnie na nogach.Uzupełnienie zdań na podstawie tekstu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Ortografia Polski wyrazy z rz. zdania ż/rz Rozszyfruj.. Ułóż wyrazy tak, aby tworzyły zdania i głośno je przeczytaj!. Połącz w pary.. Rozwiąż logofryf i z pól oznaczonych kolorem odczytaj hasło, a następnie uzupełnij zdanie.. czytaj wszystkieOdgadnij nazwy państw i uzupełnij zdania pod zdjęciami według wskazówek.. Dwuznak "rz" piszemy w wyrazie rzeka, rzęsa, drzewo, drzwi, wrzos.Wykreślone z węza wyrazy zapisz w zeszycie.. Odczytaj zaszyfrowane wyrazy z rz i uzupełnij nimi zdania (ćw.5 s.9).Odgadnij wyrazy i wpisz je do diagramu według podanego wzoru ..

Odczytaj zaszyfrowane wyrazy z rz i uzupełnij nimi zdania.

32 57 .. 68 Uzupełnij zdania wybranymi wyrazami z ćwiczenia 67. zi ni .. 78 Wpisz rz w odpowiednie miejsca.. Zielonym kolorem zaznacz ż 7. zzNapisz w zeszycie dwa zdania na temat tego, co jest ważne dla zdrowia.Możesz skorzystać z zapisanych wcześniej sformułowań.. 3\ 7\ Ułóż zdanie używając tylko wyrazów rozpoczynających się od u: 1\Zmień formy imion, tak aby każde z nich kończyło się na -uś.Dziś czas na spółgłoski g - k; wypowiedz głośno wyrazy: Krzyś, grządki, skrzydła, Grześ - co zauważyliście?. Porządkowanie.Czas na ortografię- Poznałałeś/aś już zasadę pisowni ,,rz" po spółgłoskach p - b, d - t. Dziś czas na spółgłoski .. Przejdź do ćwiczeń str. 9 i odczytaj zaszyfrowane wyrazy oraz uzupełnij nimi zdania.. Rowery muszą być wyposażone w tylne światła odblaskowe w kolorze czerwonym.. p j ę Oblicz.. Edukacja matematyczna str.49 ćwiczenie 1 - Rozwiązywanie zadań tekstowych - odejmowanie w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.. Odczytać zaszyfrowane wyrazy,wyjaśnij ich znaczenie a następnie ułóż z nimi zdania nawiązujące do treści mitu.. Question from @Wiktor19900605 - Szkoła podstawowa - PolskiRz/ż zdania - porzadkowanie wyrazow - Pisownia ,,rz'' - Klasa 6 - rz po spółgłosce d, t, b, p - zdania ż/rz - rz po spółgłoskach ch, j, w. Wykreśl ze strażackiego węża wyrazy z ż. Uzupełnij zdanie wyrazem, który powstanie z pozostałych liter..

Odszukaj zaszyfrowane wyrazy z "rz" i uzupełnij nimi zdania.

pod zdjęciami odpowiednie wyrazy z ramki.. Odszyfruj wyrazy i uzupełnij nimi zdania - Zadanie 3: Słowa z uśmiechem 5.Wyrazy zapisz w zeszycie i zaznacz rz. 6.. Dopasuj rodzaj okolicznika do zdania, w którym występuje.. W brakujące miejsce wpisz odpowiedni wyraz z ramki.. Hania z 4a. Alicja: 2019-10-08 17:23:55.. Poł ą cz s y lab y od p owiada ją ce w y nikom p rz y obrazkach.. A ty, Nowy Roku nie po żałuj nóg, przest ępuj co żywo nasz niziutki próg!. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.. Przeczytaj tekst w elementarzu s. 10.. W środę poznaliście i utrwaliliście pisownię wyrazów z "ż".. Za p isz Liczba Dziesiątki Jedności Zapis słowny 16 11 1 1 19 dziewiętnaście 4 + 4 = mos 9 - 2 = kos 2 + 4 = miaPóźniej jednak informacje o nim i jego wybitnym talencie szybko rozeszły się po świecie zwierząt, więc stopniowo cieszył się coraz większym.. Układanie podpisów .. Dobieranie określeń do rzeczowników i uzupełnianie nimi zdań.. 5\ Wypisz w kolejności alfabetycznej wyrazy z u z ćw.. Połącz pasujące do siebie puzzle, a dowiesz się, co jest ważne dla zdrowia.Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.. 5 s. 9 ćwiczenia polonistyczne.. Jego papuga nauczyła go rozumieć mowę zwierząt i wtedy zaczął odnosić takie sukcesy, że słyszały o nim zwierzęta na całym świecie..

Odczytaj zaszyfrowane wyrazy z rz i uzupełnij nimi zdania - ćw.

PRZERWA .. Na początek mała powtórka z ortografii- odczytaj wyrazy i uporządkujRozwiń zdanie wyrazami z ramki { ćwiczenia s.7 ćw.2 } Dopasuj zdania z wyklejanki do ilustracji { ćwiczenia s.8 ćw.3 } Wyszukaj w tekście wyrazów z rz , wskaż litery, po których pisze się rz { podręcznik s.10 ćw.1, 2, 3 } Odczytaj zaszyfrowane wyrazy z rz i uzupełnij nimi zdania { ćwiczenia s.9 ćw.5 } Pomyśl i rozwiąż5.. Doktor Dolittle to znana postać doktora, który rozumiał mowę zwierząt .P cz. 3 s. 44-45 Odpoczynek jest ważny 55 zzUłóż zdania z wybraną trójką wyrazów i zapisz je w zeszycie.. Odszukaj w nim wyrazy z rz. Zwróć uwagę na wyróżnione litery.. Podzielimy z tob ą i prac ę i znój.1 Ortografia na sprawdzianie w szkole podstawowej (zasady i przykłady) 1.. Wypisz w zeszycie z wiersza wszystkie wyrazy, w których rz występuje po spółgłosce.. mam 5 wyrazów 1.na 2 miejscu rz a na 5 ż 2.na 3 miejscu rz a na 8 ż 3.na 1 miejscu ż a na 7 rz 4.na 1 miejscu rz a na 3 ż 5.na 4 miejscu rz a na 6 żOdczytaj zaszyfrowane wyrazy według wzoru i napisz je w liniach.. zasadniczo w wyrazach rodzimych, np. w wyrazach zapożyczonych, ale całkowicie przyswojonych, np. przed ł, l w zakończeniach form czasu przeszłego, np. w zakończeniach form bezosobowych niektórych czasowników, np. - w formie 1. osoby l. poj..

Ostatnie zadanie 5- odczytaj zaszyfrowane wyrazy z " rz" i uzupełnij nimi zdania.

Brakujące słowo.. Pisownia zmiękczeń (w tym zakończeń bezokoliczników) np. słońce, zieleń, cienie, cichnie, gryźć, iść, jechać.. CJREAG Z mielonego mięsa , pomidor…Jest to wypoczynek bierny.. 1/ 6\ Wypisz w kolejności alfabetycznej wyrazy z u z ćw.. ; zapisz zasadę do zeszytu i wykonaj polecenia (zaznacz kolorem ,,rz" oraz spółgłoski); ćwiczenia s. 9 ćw.. Fajna stronka znalazłam ją przez przypadek gdy uczyłam się lektury.. Wypisz wyrazy z ,, Ó".. Wyślij.. Zapisz w zeszycie w linie cel i datę.. Zaznacz w nich "ż".. Na podstawie rysunków powiedz, jak należy postępować, żeby uniknąć pożaru i innych niebezpiecznych sytuacji.. Oblicz.. Wiele razy wykonywaliśmy już takie zadanie.. Otwórz ćwiczenia na stronie 28 i uzupełnij wyrazy spółgłoskami.. Zapisz wyrazy.. Wybierz nazwy dwóch żywiołów.. Czy znasz wyrazy, które zapisujemy za pomocą tego dwuznaku?. Znajdź na ilustracji jak najwięcej rysunków, w których nazwach są litery .Pomocy !. 5 Kl.Dwuznak rz, Rz Pisanie wyrazów z dwuznakiem "rz".. Uzupełnij podpisy pasującymi do nichUzupełnij brakujące wyrazy i powtórz zdania.. Wykreślone z węża wyrazy zapisz w zeszycie.. Odszukaj w tabeli i zaszyfruj w podany sposób inne wyrazy z "rz" po spółgłoskach "g, k".. Dzisiaj zajmiemy się poprawną pisownią wyrazów z rz.. Pisownia spógłosek dźwiłęcznych i bezdźwięcznych Sprawia uczniom wiele problemów, gdyż inaczej mówimy, a inaczej piszemy.4\ Wybierz 6 wyrazów z ćw.3\ i ułóż z nimi 6 zdań.. 5 odczytaj zaszyfrowane wyrazy oraz uzupełnij nimi zdania: wykonaj też s. 10 (Przypomnijmy sobie, jak .. 3.Cel: Poprawnie piszę wyrazy z "rz".. 2014-05-12 14:39:32-odczytaj zaszyfrowane wyrazy i uzupełnij nimi zdania Podręcznik cz.4 (Elementarz Odkrywców) str.10 ćwiczenie 1,2,3 Wyszukaj w tekście wyrazy z rz po spółgłoskach b,p,d,t,g,k i zapisz do zeszytu.. Teraz wykonaj zadanie 3- dopasuj zdania z wyklejanki do ilustracji.. Uporządkuj litery tak aby powstały wyrazy i zdania.. Polecam ją wszystkim którzy są jeszcze nie do końca zapoznani z pisaniem na klawiaturze.. Pozdrawiam.. 2012-05-21 16:01:57 Odczytaj ukryte zdanie i napisz, jaki warunek trzeba spełnić, by być przyjacielem Jezusa.. Ułóż z nimi zdania i zapisz w zeszycie.. Bez obaw poradzisz sobie.. (ćw.2,s.29)Uzupełnij tabelkę.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 LOGOPEDIA.D opasuj zdania z wyklejanki do ilustracji.. Wymień spółgłoski, po których występuje rz. - Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 i 3.. Zaznacz w nich ż.Dobra gra.. zzWykreślone z węża wyrazy zapisz w zeszycie.. czasu teraźniejszego, np.Uzupełnij tabelkę.. Zadanie z kropką pomijamy.. wg Iwsza.. Otwórz ćwiczenia na stronie 8 i w ćwiczeniu 4 wykreśl z węża strażackiego wyrazy z ż. Z pozostałych liter powstanie wyraz, którym uzupełnij zdanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt