Uzupełnij tabelę nazwa alkoholu wzór sumaryczny

Pobierz

R1YjXRwAEPPCs 1.a) Napisz wzór sumaryczny i nazw´ systematycznà alkoholu o 4 atomach w´gla w czàsteczce.. Napisz i uzupełnij równania reakcji chemicznych.Pochodne węglowodorów -ALKOHOLE.. Który z alkoholi posiada podane właściwości .Podobało się?. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) .Zad 1 Uzupełnij tabelę.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa .. Wzór strukturalny : 3.. Grupę - COO - nazywamy grupą estrową.. 2011-05-19 20:19:36KARTA PRACY :( alkohole, kwasy karboksylowe, estry ) 1.Uzupełnij tabelę: Związki chemiczne Wzór grupy funkcyjnej Budowa Przykłady (3 wzory ) nazewnictwo Alkohole ---Kwasy karboksylowe---Estry ---2.Uzupełnij lub napisz równania reakcji chemicznych wyższych kwasów karboksylowych.. NAZWA ALKOHOLU.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OHUzupełnij tabelę.. WZÓR STRUKTURALNY ALKOHOLU.. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór strukturalny Butanol .. C2H5OH .. Glikol etylenowy .. C3H7OH .Uzupełnij tabelę.. Nazwa.. z góry dziękuje za pomoc.. Uzupełnij równania reakcji powstawania soli.. (część 1) Metanol (alkohol metylowy) 1.. Uzupełnij tabelę.Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C,H,OH CH3 -CH2-CH2-OHZADANIE.. ( / 2 pkt .. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach..

C 5 H 12Uzupełnij tabelę: Nazwa alkoholu.

Napisz równanie reakcji spalania niecałkowitego kwasu etanowego, którego produktem jest trujący tlenek.Napisz wzór sumaryczny, strukturalny i podaj nazwę alkoholu o 7 atomach węgla w cząsteczce.Uzupełnij tabelę (Skorzystaj z podręcznika strona 140) Nazwa związku Wzór strukturalny Wzór sumaryczny metan C H 4 Metanol (alkohol metylowy) Etan Etanol Propan Propanol Butan Butanol Pentan Pentanola) Napisz wzór sumaryczny i nazwę systematyczną alkoholu o 3 atomach węgla w cząsteczce.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Uzupełnij tabelę: Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol.. Wzór ogólny estrów.. Napisz wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne oraz nazwy alkoholi, których cząsteczki zawierają: a) 8 atomów węgla b) 11 atomów wodoru w grupie alkilowej 4.. Wzór sumaryczny Nazwa soli Tlenku metalu kwasu soli Na 2S Fosforan(V) baru K 2SO 3 Azotan(V) srebra(I) 35.. Wzór sumaryczny: CH 3 OH 2.. Skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstał poprawny zapis obserwacji i wniosku z doświadczenia chemicznego "Badanie właściwości etanolu"Wzór strukturalny.. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych..

Uzupełnij tabelę podanymi wzorami sumarycznymi alkoholi.

Wejdź na mój profil na Instagramie: dzielimy na : monohydroksylowe ( zawierają jedna grupę - OH) polihydroksylowe ( zawierają co najmniej dwie grupy hydroksylowe).. Wzór ogólny estrów.. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OHWZÓR SUMARYCZNY ALKOHOLU.. Wzór sumaryczny.. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C,H,OH CH3 -CH2-CH2-OH metylowa PILNE!. R 2 - grupa węglowodorowa pochodząca od alkoholu.. Temat 2: Metanol i etanol - alkohole monohydroksylowe.. Alkohol etylowy.. Właściwości metanolu: - ciecz, lotna, bezbarwna,2.. Stan skupienia Barwa Zapach Rozpuszczalność w wodzie Reaktywność chemiczna - ulega reakcji • spalania _____, zgodnie z równaniem: _____ Nazwa systematycznaWzór strukturalny alkinu: Nazwa: Nazwa: Nazwa: Wzór sumaryczny: Wzór sumaryczny: Wzór sumaryczny: 15 16 Nazwa alkanu Wzór sumaryczny Stan skupienia C6H14 dekan Oblicz masę 100 dm3 benzyny, wiedząc, że jej gęstość wynosi 0,72 Uzupełnij tabelę.. Nazwa: …………………………….. b) Napisz wzór sumaryczny i strukturalny butanolu.. Uzupełnij tabelę: Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Wzór grupowy Wzór strukturalny kwas propanowy CH3 ─ OH kwas oleinowy CH3COOC3H7 C2H5NH2 3. a) Wzór półstrukturalny:Estry to związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu..

Uzupełnij tabelę.

Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.. H -C- C - C-C-C -O-H I I I I I H H H H H. b) 10 atomach wodoru w cząsteczce.. Ile gramów tlenu zużyto do całkowitego spalania etanolu, skoro w wynikuNazwa soli: chlorek wapnia, fosforan potasu, siarczan(4) cynku, azotan(5) glinu, jodek chromu(3), i do nich napisać trzeba wzór sumaryczny soli oraz wzór sumaryczny kwasu, od którego pochodzi sól.. Wzór strukturalny.. a) C17H35COOHUzupełnij opis wzoru ogólnego alkoholi, wpisując w odpowiednie miejsca podane określenia: grupa alkilowa, grupa hydroksylowa.. WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY ALKOHOLU.. Kwas karboksy-lowy - pochodna propanud) Wzór półstrukturalny glicerolu ma postać Zadanie 4.. Toksyczne działanie etanolu na organizm polega na: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Wynik podaj w kilogramach.. Wzór strukturalny: Nazwa: 4 Uzupełnij tabel´.. Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. Przyjmij temperaturę 20˚C C 6 H 13 OH CH 3 OH C 2 H 5 OH C 8 H 17 OH C 13 H 27 OH C 17 H 35 OH Ciecze lotne Ciecze oleiste Substancje stałe Zadane 5. związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) _____ siarczek ołowiu(IV) _____ tlenek baru _____ tlenek żelaza(III) _____ .Uzupełnij tabelę.. Nazwa kwasu Wzór sumaryczny kwasu H2S HNO3 kwas węglowy: kwas siarkowy: Zad 2 Podkreśl kwasy tlenowe: Hi, HCIO4, H2SiO3, HF, H3BO3 Zad 3 a) kwas chlorowodorowy: Wzór strukturalny: Reszta kwasowa: Wartościowość reszty kwasowej: b) Kwas fosforowy(V) Wzór strukturalny: Reszta kwasowa: Wartościowość reszty kwasowej: Zad 4 Uzupełnij tabelę Kwas Azotowego (V .Uzupełnij tabelę..

)Uzupełnij tabelę.

Napisz wzory półstrukturlane i podaj nazwy systematyczne i zwyczajowe alkoholi przedstawionych za pomocą wzorów strukturalnych.. Uzgodnij współczynniki stechiometryczne.6.. R 1 - grupa węglowodorowa pochodząca od kwasu karboksylowego.. Wzór sumaryczny: Nazwa: b) Napisz wzór sumaryczny i strukturalny etanolu.. 1 Uzupełnij tabelę-nazwa estru-wzór sumaryczny-wzór półstrukturalny-wzór sumaryczny pochodzący od kwasu alkoholu ZADANIE.2 Uzupełnij równania reakcji otrzymywania estrówNapisz wzór sumaryczny strukturalny i nazwę alkoholu o: a) 5 atomach węgla w cząsteczce: C5H11OH -> pentanol.. Wzór półstrukturalny.. Uzupełnij tabelkę.. Wzór sumaryczny: …………………….. !Nazwa alkoholu: Wzór sumaryczny: Wzór półstrukturalny: Nazwa grupy alkilowej: etanol: C .Opublikowany in category Chemia, 13.08.2020 >> .. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Uzupełnij schemat - wpisz wzory sumaryczne i strukturalne podanych związków chemicznych.. Wzór strukturalny: 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt