Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego świetlica

Pobierz

Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Stażysta, starający się o awans na stopień .od opiekunów stażu.. Z dniem 01.09.2010r.. • Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 26 marca 2013r.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .W jeden ze styczniowych weekendów postanowiłam zabrać się za napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia .. poz. 393) CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE IMIĘ I .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaS P R A W O Z D A N I E z realizacji planu rozwoju zawodowego Justyny Kowalczuk nauczyciela Zespołu Szkół Publicznych nr 1 im..

W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.

Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Poznań, dnia 30.05.2011rok SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY mgr Marta Natalia Mielczarek Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 31.05.2014 • Wniosek.. Sprawozdanie ze stażu; Autoprezentacja dorobku zawodowego; Kontrakt z opiekunem;SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO KRYSTYNY SZYMAŃCZAK UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r. Podstawa prawna Wymagani kwalifikacyjne Formy realizacji Efekty § 8 ust.. Przez trzy lata realizowałam zamierzenia zamieszczone w moim planie rozwoju zawodowego i uwzględniając wszystkie moje działania zaplanowane i niezaplanowane w tym okresie napisałam sprawozdanie z realizacji tego planu rozwoju.Kontrakt zawarty między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego..

... Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.. Pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej w xxx rozpoczęłam 1 września 2017 roku.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .Jestem nauczycielką języka angielskiego pracującą w świetlicy.. - Przygotowanie świetlicy i pomoc podczas Festiwalu Kolęd i PastorałekKatalog Katarzyna Wajdzik, 2013-08-12 Kraków Awans zawodowy, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku 2008/2009 (nauczyciel przyrody i wychowawca świetlicy)Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł..

Wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam projekt sprawozdania.

3), składam sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.. Z. Nałkowskiej w Kobyłce Adres szkoły: ul.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.8.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek "Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Specjalność: wychowawca świetlicy szkolnejKarta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Z. Nałkowskiej w Kobyłce ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko: Justyna Kowalczuk - wychowawca świetlicy Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych nr 1 im..

Zakończenie stażu: 31.05.2014r.

Angelika Skrzypek.. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014 r. do 31 maja 2016 r. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Agnieszka Gibas.. • Dokumentacja z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Po włączeniu laptopa, zaczął drażnić mnie dźwięk pochłaniacza od kuchenki, zrobiłam się głodna, zachciało mi się pić i nie mogłam przestać spoglądać na brudne okno w salonie.Wał Miedzeszyński 141, 04-987 Warszawa Okres trwania stażu: od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Marzenna Majka Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Studia magisterskie ukończyłam w 2008 roku na kierunku biologia z nauczaniem przyrody i chemii ze specjalnością nauczycielską, wówczas na Akademii Pedagogicznej im.Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. 2 pkt.. Siemianowice Śląskieprzyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust.. 5 i 5a oraz art. 9f ust.. Częstochowa1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.. Jest to suma realizacji założonych w planie rozwoju zadań i celów.. podejmując pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy rozpoczęłam staż na .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Nauczyciel kontraktowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt