Przeczytaj tekst otocz pętlą równoważniki zdań podkreśl wypowiedzenia złożone

Pobierz

Grupa podmiotu i orzeczenia sprawdzian Klasa 6zdania i rÓwnowaŻniki zdaŃ Wypowiedzenie - to grupa wyrazów (logicznie ze sobą powiązanych), która przekazuje zrozumiałą informację.. Uwaga!. Nauczycielka języka polskiego z czteroletnim doświadczeniem.Uwaga!. -sprawdz,która godzina -juz óśma,powinniśmy wychodzić na dworzec.pospiesz się ,bo pociąg zaraz odjeżdża -pojedziemy .Karta pracy nr 2 "Zdanie złożone" klasa 8B 5.. …………………….……….…., spostrzegł, że na biurku, które zostawił w nienagannym stanie, panuje okropny bałagan.. Jest piękna pogoda (zdanie z orzeczeniem).. Dopełnienia zostały pogrubione.. • równoważniki zdań - wypowiedzenia, które nie zawierają orzeczenia; Jaki pan, taki kram.. Wypisz wyrazy, za pomocą których zdania składowe zostały połączone w zdania złożone.1) Zdania, w których tak podmiot, jak orzeczenie są wyrażone za pomocą jednego wyrazu samodzielnego.. Wszystko[, co tylko mogłem przeżyć,] już za mną.W podanych wypowiedzeniach: a)podkreśl orzeczenia, b)podkreśl linią falistą imiesłowowe równoważniki zdania, c)oddziel pionowymi kreskami wypowiedzenia składowe i ponumeruj je, d)porównaj swój podział wypowiedzeń z wykresami zamieszczonymi poniżej, Przedstawienie teatralne w starożytnej Grecji było prawdziwym świętem,w którym mogli brać udział wszyscy wolni obywatele,a najubożsi z nich dostawali nawet na ten cel specjalny zasiłek od państwa.WYPOWIEDZENIE POJEDYNCZE..

2.Zamień równoważniki zdań na zdania.Przeczytaj tekst.

W zeszycie ćwiczeń należy je otoczyć pętlą.. ", "Jurek pierwszy na mecie".podkreśl wypowiedzenia złożone i równoważniki zdań .. Jacek maluje obraz.. Wskaż w nim orzeczenia.. W następujących zdaniach wskaż dopełnienia i zwróć.. Zdania pojedyncze podkreślono, a zdania złożone pogrubiono: pokaż więcej.Równoważniki zdania to wypowiedzenia, które w przeciwieństwie to zdań NIE ZAWIERAJĄ orzeczeń, czyli czynności wykonywanych przez podmiot.. KARTA PRACY - ZDANIE A RÓWNOWAŻNIK ZDANIA 1.a) Przeczytaj spis treści czasopisma młodzieżowego "Zajawka" i otocz pętlą równoważniki zdania.. Orzeczeniami nie są: bezokoliczniki np. myć, grać; formy czasowników zakończonych na -no i - to np. myto, spano, granoCzym jest równoważnik zdania?. [Ten sobie mówi i ten sobie mówi,] pełno radości i krzyku.. b) Wybierz jedno zdanie i przekształć je w równoważnik zdania.. Śmierć Achillesa z ręki Parysa.wypowiedzenia złożone ,tworzące dialog,podziel pionową kreseczką na wypowiedzenia składowe.zdania podkreśl na czerwono,a równoważniki zdań na niebiesko.na tej podstawie powiedz,z czego może się składać wypowiedzenie złożone.. Do równoważników zdań zaliczamy wypowiedzenia: "Wracać do domu", "Kto tam?. Równoważniki stanowią również części składowe wypowiedzeń złożonych..

Uzupełnij tekst imiesłowowymi równoważnikami zdań tak, aby stworzyć spójną wypowiedź.

Rodzice wyjechali na wycieczkę w góry.. Wczoraj bolała mnie głowa.. ./ 1 pkt.. Orzeczenie wyrażone jest osobową formą czasownika, np. Biegałeś, spałam.. …………………………………, bardzo się zdenerwował.Wypowiedzenie wielokrotnie złożone Jeśli wypowiedzenie składa się z większej liczby wypowiedzeń składowych (więcej niż dwóch), nazywamy je wypowiedzeniem wielokrotnie złożonym.. Zwykle pojawia się on w tekstach zamiast zdania podrzędnego okolicznikowego (czasu lub sposobu).. Słucham.. Otóż oprócz zdań w wypowiedzeniach złożonych mogą się również pojawiać równoważniki zdania.. Równoważniki: Odpowiedź na zadanie z Nowe Słowa na start!. Ale może nim być, jeśli dodamy orzeczenie.. Wtedy nieoczekiwanieZadanie.. Ich bardzo ciekawym przykładem jest imiesłowowy równoważnik zdania.. c) Wybierz jeden równoważnik i przekształć go w zdanie.. Wypowiedzenia dzielą .przy ich określaniu, najpierw podziel je na wypowiedzenia, które ponumerujesz (dla ułatwienia podkreśl także orzeczenia w poszczególnych zdaniach składowych, pamiętając, że mogą pojawić się również wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania).. Składa się ono ze zdania głównego (nadrzędnego wobec pozostałych) oraz wypowiedzeń pobocznych: zdań podrzędnych (P), zdań współrzędnych (W) i równoważników zdań (R).Równoważniki zdań w wypowiedzeniach złożonych.. SPRAWDZIAN KL. IV..

Rzeczowniki z "ó" wymiennym zostały podkreślone.

Indywidualne.. Question from @marychaXd55 - PolskiIstnieją cztery rodzaje zdań współrzędnie złożonych: • zdania współrzędnie złożone łączne , gdy treść zdań składowych łączy się: typ wykresu w tego typu konstrukcjach pojawiają się najczęściej spójniki: i, oraz, a, ani, ni, również, jak również ; Świeciło słońce i wiał lekki wietrzyk.Wypowiedzenia możemy podzielić na: • zdania - czyli te wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie (utworzone przez osobową formę czasownika); Nauczyciel prowadzi lekcję.. Rzeczowniki z ó: chórzysta(bo chorał), Podkówki(bo podkowa), utwór(bo utwory), Pokaż więcej.1Zadanie.. Na przykład: Piękna pogoda (równoważnik zdania).. ./ 1 pkt.. 2.a) Podkreśl powiedzenie, które jest równoważnikiem zdania.Bogatą kolekcję zdań złożonych podrzędnie, którą przedstawiliśmy w tym rozdziale, trzeba by jeszcze rozbudować..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt