Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach

Pobierz

- 9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4 .Proszę o szybką odpowiedź!Kliknij w dokumencie miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.. C.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj teksty 1i 2. w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, godną z treścią tekstów.. -9.3. zgodnie z treścią tekstu.. proszę pomóżcie mi plssssssssss marry7716 Odpowiedź: something to do after school with people Wpisz w każdą lukę (1.-4.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią tekstu.pytania do wyrażeń przyimkowych.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Przeczytaj tekst.. Stopniowo będziemy uzupełniali materiały w tym dziale o kolejne teksty.Przeczytaj uważnie tekst i uzupełnij zdania 5 kl.szkoła podstawowa .w 2002r,było piećdziesięciolecie uruchomienia pierwszej stacji telewizyjnej w polsce,asia miała wtedy 7 lat..

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.

literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.Usłyszysz dwukrotnie wywiad z autorką książki na temat kobiet w kosmosie i podróży turystycznych w przestrzeń kosmiczną.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Question from @Bobiszin18 - Szkoła podstawowa - Język angielskiprzeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Question from @Madzik9087 - Liceum/Technikum - Język angielskiPrzeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.4, zgodnie z treścią tekstu.. Uwaga!. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. usłyszysz dwukrotnie.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań..

Przeczytaj tekst.

Ćwiczenie 5a /99.. Uwaga!. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy związane z biciem rekordów Guinnessa (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4.. Przeczytaj teksty 1 i 2. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przeczytaj tekst.. Ćwiczenie 5b /99Uzupełnij w e-mailu luki zgodnie z treścią tekstu.Zapoznaj się ze zdaniami pod tekstem, a następnie znajdź w tekście wyrazy o podobnym.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Uwaga!Przeczytaj tekst.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. (tekst w załączniku) 8.1. pierwsza gra telewizyjna powstała 37 lat przed urodzeniem asi.na rynu 2011-10-01 15:48:20Przeczytaj tekst.. One of the weirdest sports is toe wrestling.N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Odpowiedz całym zdaniem na pytania na podstawie tekstu z zadania 3.2. uzupełnij luki wg własnego pomysłu - dziecko samo decyduje, jak uzupełnić tekst, wstawiając pojedyncze słowa lub dłuższe wyrażenia według własnej koncepcji.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Potrzebne na dziś.Przeczytaj tekst Uzupełnij luki w zdaniach 10.1 - 10.3 zgodnie z treścią tekstu luki należy uzupełnić w języku angielskim .. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .

Etage Zone A: Herrenmode Zone B: DamenmodePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Przeczytaj pary zdań 1-5.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt