Napisz nazwy soli o podanych wzorach

Pobierz

Wzory sumaryczne soli kwasów tlenowych : MgSO4,Na3PO4,BaCO3,AgNO3,Al(NO3)3, KNO3Podobało się?. • Ca(NO 3) 2 • Mgl 2 • aO 3 • Nal • K 2S • aO 3 • Ag 2S • K 3 PO 4 • a 3 (PO 4) 2 • Agl Zadanie 5 Uzupełnij tabelę.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.. Napisz nazwy systematyczne tych soli.a) CaCO3b) Ca3(PO4)2 - pochodzi od kwasu węglowego - - pochodzi od kwasu bromowodorowego - Odpowiedź na zadanie z Chemia w zadaniach i przykładach6) Wzory i nazwy soli - zadania do rozwiązania z zeszytu ćwiczeń: Zad.. jonowej soli o podanych wzorach sumarycznych lub nazwach na podstawie.. A. wodorosiarczan(VI) potasuZadanie: napisz równania reakcji chemicznych tlenków niemetali o podanych wzorach sumarycznych z wodą podaj nazwy otrzymanych kwasów so2 n2o5 so3 n2o3 Rozwiązanie: a so_ 2 h_ 2 o to h_ 2 so_ 3 kwas siarkowy iv bPodobało się?. Zadanie jest zamknięte.Napisz nazwy i wzory sumaryczne kwasów ,od których pochodzą sole o podanych wzorach: K2CO3.NABr,Ca(PO)4,FeCl2,AgNo3,ZnS,KCIO4,Al2(SO4)3,Kl,NaCIO 1 Zobacz odpowiedźNapisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. Ca(NO3)2 AlCl(OH)2 Ca(HSO4)2Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH)Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Podaj nazwę soli: NaCl , NaS, NaNo3 , NaSo3 , Na2So4 , Na2SO3, NA3PO4, Zn(NO3)2 CuCl2, Ag2So4, KNO2, CA3(PO4)2 napisz wzoru soli chlorek żelaza (II) siarczek potasu węglas miedzi (II) fosforan 5 magnezu azotan 5 glinu2.Podaj nazwy związków o wzorach: 2011-06-11 10:40:38; Alkohole o podanych wzorach sumarycznych: 2013-01-20 15:21:51; Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych..

2012-02-18 21:13:55; Podaj nazwy soli o podanych wzorach.

Na jutro 2016-02-25 17:06:20; napisz nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-03 .1.Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych : a.Na₂CO₃ i. FeSO₄ b.CaCl₂ j. AgNO₃ c.Al₂(SO₄)₃ k. CuCO₃ d.BaS l. NaCl e.NaCl m. K₂CO₃ f.KCI n. Na₂Co₃ g.CaCO₃ o. Na₂S h.K₂S 2.Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli.. Wejdź na mój profil na Instagramie: tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.. Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: .Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.. Uzupełnij tabelę.. 2017-03-19 18:22:34 Zapisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: Na 2 SO 4 Nal Mg 3 (PO 4) 2 CaCo 3 ZnBr 2 Li 3 PO 4 Cu(NO 3) 2 HgS - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Praca domowa.. bardzo pilne !Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej..

WzórNapisz ich nazwy.

2017-03-19 18:22:34Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu.. 2012 (16:34) Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne substancji oznaczonych literami X i Y. a. chlorek rteci (2) b.fosforan(5)cyny(2) c.siarczan(6) zelaza (2) d.siarczek sodu e .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach sumarycznych.. CaCO3 węglan wapnia.. 3 str. 34Sole NA DOBRY POCZĄTEK Zadanie 1.. Książki Q&A Premium.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Polecenie 1.1.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: napisz nazwy soli: FeCO3, Sn(NO3)4, AlPO4, Fe2(CO3)3, Al2(SO4)3, Pb3(PO4)3, CaSO4, MgSO3, Pb(NO3)2, SnCl2, CuSO4, K2CO3.. Zadanie 2 Okres) wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzorach, napisz .. PLIS HELP DAM NAJ Oblicz masę cząsteczkową substancji o wzorze Pb3(PO4)3 .Napisz wzory strukturalne związków chemicznych o poda-nych wzorach sumarycznych lub nazwach systematycznych.. a) tlenek chloru(V) Na2S siarczek sodu.. Wejdź na mój profil na Instagramie: się?. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach.. Napisz do mnie na Instagramie: - Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.Podaj nazwy soli o podanych wzorach.. W nazwie soli uwzględniamy wartościowość metalu, która może przyjmować różną wartość liczbową..

Napisz wzór ...Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

2012-09-14 15:08:17; Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Napisz wzory sumaryczne półstrultualne oraz podaj nazwy soli: 2014-01-15 16:54:29; Napisz wzór azotan V wapnia , narysuj jego wzór strukturalny oraz podaj 3 reakcje otrzymywania tej soli 2012-04-21 21:25:06; napisz nazwy podanych .Podobało się?. Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego - zakończenie -ek.. a) HBr Wzór strukturalny: b) NH 3 Wzór strukturalny: c) siarkowodór Wzór strukturalny: Napisz wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych o podanych nazwach systematycznych.. X + KOH -----> C17H31COOK + Y BARDZO PROSZĘ O POMOC DAM NAJ!. Podziel sole o podanych wzorach na sole obojętne, wodorosole i hydroksosole.. SZYBKO DAJE NAJ CalCl2- NaCl- KCl- CaCO3- K2CO3- Na2CO3- Na2S- K2S-Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17; zad1 podaj nazwy soli zad2 Napisz wzory sumaryczne 2014-09-23 15:45:14; Podaj nazwy i wzory strukturalne soli!. Wzór sumaryczny kwasu Nazwa systematyczna kwasu Wartościowość reszty kwasowej Nazwa systematyczna soli kwasu H. 2..

Napisz wzory sumaryczne soli na podstawie podanych nazw.

Na2S—->2Na(+1) + S9-2)Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli:.Przedstaw w zapisie cząsteczkowym cztery sposoby otrzymywania soli o podanych wzorach.. NaHCO 3, CaCO 3, KHSO 4, CaCl(OH), Al 2S 3, AlSO 4(OH), NaCl, Ca(H 2PO 4) 2, FeBr(OH) 2 Sole obojętne: Wodorosole: Hydroksosole: Zadanie 2.. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Napisz do mnie na Instagramie: 2 Okres) wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach o podanych wzorach, napisz nazwy tych zwiazków oraz wzory stru.. Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. Chemia - szkoła podstawowa.. Rejestracja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt