Karta pracy z tekstem źródłowym pod zaborami

Pobierz

( otwórz ) ( pobierz ) Tekst źródłowy nr 18 [Konstytucja "Nihil novi" z 1505 r.] ( otwórz ) ( pobierz ) Tekst źródłowy nr 19.. 518 kB Karty pracy .Karta pracy.. Typ materiału: Materiał multimedialny.. Typ materiału: Karta Pracy.. Wiek rewolucji.. Poznam wybitnych Polaków, którzy pomimo zaborów osiągnęli sukces i przyczynili się do rozwoju polskości.. Nauczyciel.. Polacy zwrócili się do Francuzów z prośba o pomoc.. Zapisanie w zeszycie tematu lekcji 2.. Tekst źródłowy Akt unii w KrewieKARTA PRACY NA PODSTWIE PRZECZYTANEGO POWYŻEJ TEKSTU 1.. Uzupełnij tabelę pod koniec dnia.. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: atlas historyczny, prezentacja multimedialna, tekst źródłowy - fragment .. PRACA Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM Zadanie 1.. 2013-05-22 20:14:12; pod zaborami zadanie z tekstem 2019-11-02 22:32:58; Karta pracy inwidualnej II.. Na podstawie kroniki Galla (tekst źródłowy nr 3 i nr 4) wymień listę kolejnych potomków Piasta aż do Mieszka, którą wymienia Gall: 2.. Życie pod zaborami .Przygotowanie pomocy, rozdanie uczniom kart pracy, tekstów.. Za zgodą Francuzów gen. Jan Henryk Dąbrowski w 1797r.. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryk z 1787 r. WstępLekcja 12. utworzył Legiony Polskie we Włoszech.Karty pracy ucznia.. Stosunek potencjału demograficznego i gospodarczego Unii do Konfederacji, karty pracy.Karta pracy z tekstem źródłowym.. Uczniowie musieli w domu przygotować wiadomości na ten temat..

Postawy Polaków pod zaborami.

2013-04-09 14:13:55; Geografia- karta pracy (łatwe) 2014-10-14 19:43:14; Karta pracy Niemiecki 2013-01-18 15:35:47; Porównaj zamieszczoną ilustrację z tekstem źródłowym "Testament Polski Walczącej" 2020 .Karta pracy z tekstem źródłowym "Pod zaborami" - podsumowanie.. Pod każdym dniem w tabeli pokoloruj prostokąt .Karta pracy z tekstem źródłowym.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy; Maj Lekcja 13.. Deklaracja praw Wirginii1 z 12 czerwca 1776 r. Art. 2.. Tekst źródłowy Postanowienia traktatu z Tylży Art. V. Prowincje, które od 1 stycznia 1772 r. składały część [wchodziły w skład] dawnego Królestwa Polskiego, a które potem różnymi czasy dostały się pod panowanie pruskie .SZKOŁA PODSTAWOWA / SCENARIUSZ 1 / KARTA PRACY NR 02 Karta pracy Zespół II 1.. Z wykształcenia historyk.. Praca z tekstem źródłowym i ćwiczenie w pisaniu w .Szekspirowi autorstwa Stanisława arańczaka; prezentacja multimedialna teatru "The Globe"; karta pracy z tekstem i zadaniami w języku angielskim: "Live from Stratford".. DATA: ……… STRONA 4 4.. ZAKRES ROZSZERZONY KONSTYTUCJA 3 MAJA A KONSTYTUCJE AMERYKAŃSKA I FRANCUSKA.. Podsumowanie rozdziału IV.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Różne postawy Polaków pod zaborami .

Na podstawie tekstów źródłowych porównaj sytuację Polaków w trzech zaborach dotyczącą swobody używania języka ojczystego.. Świadomość narodowa.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.. Następnie wykonaj polecenia.. Przeczytajcie fragmenty trzech konstytucji, a następnie uzupełnijcie tabelę.. Poznam sposoby walki z rusyfikacją i germanizacją zaborców.Karta pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach - plik pdf Zdjęcia do karty pracy Proces tworzenia się granicy wschodniej w latach - plik pdf Instrukcje dla grup - plik pdf Film Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej - w przygotowaniu Pytania i odpowiedzi do mapy - plik pdf Ćwiczenia powtórzeniowe - plik docKARTA PRACY NA PODSTWIE PRZECZYTANEGO POWYŻEJ TEKSTU 1.. Miłośniczka dziejów średniowiecza.. Zapoznaj się z fragmentami aktu unii w Krewie.. Karta pracy z tekstem źródłowym "Pod zaborami" - podsumowanie, plik: karta-pracy-z-tekstem-zrodlowym-pod-zaborami-podsumowanie.doc (application/msword) Poznać przeszłośćKarta pracy z tekstem źródłowym Pod zaborami Podsumowanie rozdziału IV Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenia.. Sprawdź jakie cechy legendy spełnia opowieść o postrzyżynach Mieszka - tekst źródłowy nr 4Karta Atlantycka..

Polaków pod zaborami.

Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier Wielkiej Brytanii podpisali poniższe oświadczenie: "Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier p. Churchill, reprezentujący Rząd Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie, spotkali się na morzu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przeminęło z wiatrem, M. Mitchell, Warszawa 1988, wykres słupkowy .. Pod zaborami Scenariusz lekcji "Jak kształtował się naród polski?". Wszelka władza znajduje się w rękach ludu, a tym samym od ludu pochodzi.KARTA PRACY.. Pomagali Francuzom sądząc, że ich zwycięstwa osłabią zaborców.. Tekst A. Okólnik generała-gubernatora wileńskiego z 1865 r. Poleciłem, aby osoby winne użycia mowy polskiej poddawać .Mapka konturowa Ziemie polskie pod zaborami Karta ćwiczeniowa z tekstem źródłowym 5.. - karta pracy.. Uzupełnij schemat.. 80 kB Karty pracy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Tezy Marcina Lutra z 1517 r. ( otwórz ) ( pobierz ) Tekst źródłowy nr 23.. Unia lubelska z 1569 r.KARTA PRACY NR 4 IMIĘ: …………………….. Stwierdzenie, że ówczesne wyobrażenia o świecie nie zachęcały do odbywania dalekich podróży morskich.. Pogadanka na temat wyobrażeń ludzi o świecie w XV w.. Praca z tekstem źródłowym - Zadanie Praca z tekstem źródłowym: Wczoraj i dziś 6 - strona 32Opis: Załącznik 5 "Karta pracy z tekstem źródłowym" - materiał dodatkowy do scenariusza dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na temat uzdatniania wody na przykładzie Sri Lanki..

Przypomnienie sytuacji ziem polskich pod zaborami.

Poznać przeszłość 3.. Tekst A Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 1836 r. Zbrodnia na Polsce dokonana przerwała tylko byt polityczny kraju, nie zniszczyła życia narodu.Praca z tekstem źródłowym.. \ Ojczysty Panteon i ojczyste spory \ IV.. Opinia portugalska o Henryku Żeglarzu z początku XVI w.. 2.Tekst źródłowy nr 17.. Na podstawie mapki nazwij ziemie polskie iSprawdź swoją wiedzę - wykonaj kartę pracy.. Temat 8.. Zakres podstawowy.. Po III rozbiorze Polska utraciła niepodległość.. Ułóż zdanie z podanych wyrazów.. Środki dydaktyczne: film na YouTube "Dzieje kultury polskiej ì ï. Krzywousty i jego synowie", teksty źródłowe, atlas historyczny, karty pracy, teksty źródłowe, mapa "Polska za panowania olesława Krzywoustego"Życie pod zaborami.. Przebieg zajęć a) Faza przygotowawcza (5-7 minut) Czynności nauczyciela Czynności uczniów Środki, metody 1.. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.. Przebieg lekcji 1.. Tekst A Relacja nuncjusza papieskiego Fulwiusza Ruggieriego z 1565 r. Zjazd senatorów i posłów zwany sejmem [.]. odbywa się następującym sposobem.. c) faza powtórzeniowa: Zobacz przygotowany przez Muzeum Pana Tadeusza Ossolineum film "Wielka Emigracja".. KrólFormy pracy: praca w grupie, praca z tekstem źródłowym, pogadanka, praca pod kierunkiem nauczyciela.. Bardzo ważne przed przejściem do realizacji nowego tematu.. Wyjaśnij w kontekście przedstawionej w tekście źródłowym tezy o traktowaniu broni nuklearnej jako "wyrównywacza", w jakim celu władze ZSRR rozpowszechniały treści propagandowe widoczne na zamieszczonej poniżej pocztówce z 1962 r. .. Weź pod uwagę to, że książka Zderzenie cywilizacji .· praca z ilustracją: (podręcznik strona 47)nauczyciel omawia elementy zbroi rycerskiej · znaczenie herbu; · praca z ilustracją: nauczyciel omawia elementy budowy zamku /karty pracy/; · praca z tekstem źródłowym (podręcznik strona 46).. W wolnym czasie lubię zgłębiać tajniki historii przez podróżowanie lub dobrą książkę.Karta pracy z tekstem źródłowym Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów Podsumowanie rozdziału III Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenia.. Autor rozwiązania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt