Uzupełnij dialog w każdą lukę wpisz jeden wyraz

Pobierz

Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym .Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. 3 Uczeń patrzy na obrazki oraz symbole i uzupełnia zdania, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność .Uzupełnij dialog,wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Pierwsza litera każdego słowa została podana.Przeczytaj tekst.. jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Ethan: Hello, Jack.Uzupełnij dialog,wpisując po jednym wyrazie w każdą lukę.. Question from @Klaudia27388 - Gimnazjum - Język angielskiUzupełnij dialog.. Uzupełnij dialog.. jeden wyraz został podany dodatkowo .. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie ..

W każdą lukę wpisz jeden wyraz.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2014-03-24 18:00:04Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę i napisz obliczenia dł promienia koła=2cm to pole koła wynosi __pi cm kwadratowe ,dł promienia koła =3cm to pole koła wynosi ___ pi cm kwadratowe .Uzupełnij dialog, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Przykłady:Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij dialogi.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden z tekstów .Uzupełnij zdania.. Formy skrócone traktowane są jako pojedyncze wyrazy.. Uwaga!. Zamień jednostki.. Dialog 2: Gdybyś nie miał podanego wyrażenia po polsku .. Uzupełnij dialogi 1-2.. Uwaga!. zadanie dodane 11 marca 2012 w Język angielski przez użytkownika mrowa2016 ( -11,190 ) [Szkoła średnia]Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją.. Where 1.zeszyt ćwiczeń Uzupełnij dialog.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.)

Uwaga!. 1 2 EQ3_AB_U2.indd 21 14-01-20 12:563 Uzupełnij e-mail, wpisując jeden wyraz w każdą lukę.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz.. 2 Uczeń układa zdania we właściwej kolejności, tak aby utworzyć dialog.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki ambition / want / wonder / we / much / be hi B.Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. .Zamień jednostki.Zadanie: uzupełnij dialog, wstawiając w każdą luke jeden wyraz why we do a park clean up this weekend i don t the sound of that it sounds boring Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Użyj wyrażeń z ramki Phrase Box ze str. 10. w podręczniku.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne : teksty.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (8.1.-8.4.)

Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekkst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby .. wliczając w to wyraz już podany.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.1 Uczeń uzupełnia zdania, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Pierwsza litera każdego słowa została podana.. 2011-11-13 17:36:48; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij dialog.. Wpisz rozwiązania do tabeli..

Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!. Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielskiUzupełnij każdą lukę w tekście tylko jednym wyrazem.. Całe wyrażenie to .. w czymś".. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Na końcu zdania jest wyraz "back".. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt