Przeczytaj tekst które z podanych odpowiedzi ad są poprawne

Pobierz

Podczas drugiego będziesz mógł się upewnić, czy Twoje odpowiedzi są poprawne.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Spośród zdań A-E dobierz brakujące tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-3) Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.. (0-1) Które z podanych niżej zdań jest niezgodne z treścią tekstu Życie z pasją?. Słuchaj uważnie tekstów do zadań 1−4, które zostaną odtworzone z płyty CD.. P F Zadanie 14.. Wpisz odpowiednią literę (A-G) obok numer każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Przedstawione są zarówno wydarzenia historyczne, jak i fikcyjne.Egzamin maturalny z języka francuskiego Poziom podstawowy 2 ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 1.. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę z uczestnikiem konkursu.. Dlatego, jeżeli możesz, poproś kogoś starszego - rodzica, nauczyciela, brata lub siostrę, jeżeli już np. studiują - aby przeczytali Twoje rozwiązanie i powiedzieli Ci, czy ich zdaniem odpowiedź jest poprawna.Podobało się?. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczone zostało brakujące zdanie.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

(3 pkt) Przeczytaj tekst i przeanalizuj obrazki.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wejdź na mój profil na Instagramie: teksty, które łączy temat matematyki.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Zakreśl literę A, B albo C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B albo C. Text A Text B 8.1.. Zadanie 10.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie tekst na temat Victorii.Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (V - Vrai), a które nie (F - Faux).. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawne uzupełniają luki 1-6.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Na podstawie informacji w nim zawartych zdecyduj, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F).. Uwaga!. Dr Young started to work in the sanctuary .PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!.

Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.

Zakreśl literę A, B, C albo D.. (0-1) Przeczytaj zdania w tabeli i rozstrzygnij, które są prawdziwe w odniesieniu do znanej Ci powieści historycznej Henryka Sienkiewicza.. Polecenie : Przeczytaj tekst.. The author of this note is going to- wybierz jedną z podanych odpowiedzi i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź A: a B c D - wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami lub liczbą i literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź PP lub AC albo A1: pp pF Fp FF lub ac aD Bc BD lub a1 a2 a3 B1 B2 B3 7.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B, C lub D.. NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie zapowiedź programu telewizyjnego.. Na podstawie uzyskanych informacji zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z jego treścią (VERO-V), a które nie (FALSO-F).. (4 pkt) Przeczytaj uważnie poniższy list.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zaznacz znakiem Xodpowiednią rubrykę w tabeli.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylkoPrzeczytaj tekst.. Nie używaj korektora.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z ekologiem pracującym w Belize.Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T-True), a które nie (F-False).. Question from @EmilkaMo - Szkoła podstawowa - Język angielskiEgzamin maturalny z języka angielskiego Poziom podstawowy 6 Zadanie 6..

Przeczytaj tekst.

Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.. Jeśli masz wątpliwości, którą opcję wybrać, wyklucz te odpowiedzi, które na pewno nie są poprawne.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T - True), a które nie (F - False).. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. OPOP- Strona 5 z 21Zadanie 1.. P F Z tekstu wynika, że aby realizować pasje, trzeba mieć dużo pieniędzy.. Angielski.. (0-1) Spośród podanych pytań wskaż to, na które nie można znaleźć odpowiedzi w przytoczonym fragmencie utworu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego.Wybierz właściwąEgzamin maturalny z języka hiszpańskiego Poziom rozszerzony - część II 3 Zadanie 6.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Strona 8 z 10 Zadanie 10.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Pomocy!. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

Na tej podstawie zdecyduj, które z podanych zdań (10.1.-10.3.)

Question from @CichoczarnaxD - Gimnazjum - Język angielskiSpróbuj wstępnie zaznaczyć swoje odpowiedzi już podczas pierwszego zapoznawania się z tekstami.. Wybierz -Egzamin maturalny z języka angielskiego Poziom podstawowy 2 ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 1.. Uwaga!. Wtedy łatwiej będzie Ci podjąć decyzję.Przeczytaj tekst i zaznacz prawidłowe odpowiedzi.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru, np. od A do F. Odpowiada im następujący .Przeczytaj poniższy tekst.. El último domingo de octubre, la familia de José MoyaEgzamin maturalny z języka angielskiego Poziom podstawowy Strona 2 z 13 MJA_1P ROZUMIENIE SŁUCHANEGO TEKSTU Zadanie 1.. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie tekst dotyczący zbioru szafranu.Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. Podano przykładPrzykład B też poproszęPotrzebuje to na jutro.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.Strona 12 z 14 Zadanie 11.. (7 pkt) Przeczytaj tekst.. Z tekstu wynika, że aby realizować swoje pasje, trzeba brać pod uwagę opinię innych ludzi.. są prawdziwe (TRUE), a które fałszywe (FALSE).. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. Strona 6 z 13 Zadanie 9.. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią tekstu (T - True), a które nie (F - False)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt