Charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni afryki

Pobierz

c) Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. 2.Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest dominacja obszarów wyżynnych i kotlinowatych.IV Ukształtowanie powierzchni Polski.. Najwyższe szczyty znajdują się w odosobnionych masywach .. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. Położenie geograficzne Afryki wpływa na symetryczne ułożenie stref klimatycznych, roślinnych i glebowych.Geografia-cechy ukształtowania terenu Afryki?. Niewiele jest tam wysp,.. poleca 83 %.. Afryka ma trzykrotnie większą powierzchnię niż Europa, ale linia brzegowa tego lądu jest krótsza.. Wśród nich wyróżnić można mniejsze łańcuchy górskie takie jak góry Alaski, Góry Wrangla, Góry Świętego Eliasza, Góry Nadbrzeżne, Góry Kaskadowe, Sierra Nevada, Sierra Madre Zachodnia, Góry Skaliste i Sierra Madre Wschodnia są .Które cechy ukształtowania powierzchni Afryki można uznać za charakterystyczne?. Największym półwyspem Afryki jest Półwysep Somalijski (pso), leżący w środkowo-wschodniej części kontynentu.Pozostałe wschodnie wybrzeża Afryki oblewa Ocean Indyjski, a całe zachodnie - Ocean Atlantycki.. Kontynent charakteryzuje się dużą zwartością i ma słabo rozwiniętą linię brzegową.. - Przygotuj ustnie wypowiedź: "Masz możliwość wyjazdu do Afryki..

Cechy ukształtowania powierzchni Polski.

i Podaj formy doliny (charakterystyczne dla odcinka) górny środkowy dolny ujście Polecenie 25.• omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów • charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Afryki • omawia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Afryce • charakteryzuje znaczenie hodowli zwierząt w krajach Afryki Uczeń: • omawia .Afryce • wymienia surowce mineralne Afryki na podstawie mapy gospodarczej • wskazuje obszary występowania surowców mineralnych Uczeń: •omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki •wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów •charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Afryki •omawia czynniki .•wymienia państwa w Afryce dotknięte głodem i niedożywieniem listę dziedzictwa UNESCO •określa położenie opisujegeograficzne Kenii •wymienia obiekty turystyczne na terenie Kenii Uczeń: omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów•wymienia państwa w Afryce dotknięte głodem i niedożywieniem •określa położenie geograficzne Kenii przedstawia •wymienia obiekty turystyczne na terenie Kenii Uczeń: omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Podział Ziemi .Podpisz je odpowiednio uwzględniając rodzaj erozji..

Poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi.

Prawie cały kontynent ma klimat gorący lub ciepły z wyrażną okresowością zjawisk klimatycznych, polegających na występowaniu pór deszczowych i suchych.Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe powierzchnie .. otaczające .. obniżenia.. Na północnym - zachodzie od pustyni rozciągają się góry Atlas, natomiast na wschód od niej Pustynia Libijska.Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest dominacja obszarów wyżynnych i kotlinowatych.. W Afryce Wschodniej biegnie ciąg rowów .. .Afryka jest kontynentem o wyraźnie wyżynnym charakterze rzeźby; średnia wysokość 658 m (bez wysp), najwyższy punkt stanowi wulkan Kibo (5895 m w masywie Kilimandżaro, najniższy — w depresji jeziora Asal (150 m p.p.m.. Powiedz, gdzie najchętniejomawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Afryki omawia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Afryce charakteryzuje znaczenie hodowli zwierząt w krajach Afrykiwymienia 3 cechy ukształtowania powierzchni wyróżniające Afrykę spośród innych kontynentów; wskazuje na mapie główne krainy geograficzne: wyżyny (4), kotliny (7-8), góry Atlas, góry Przylądkowe, góry Smocze, góry wulkaniczne (3),omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Afryki państwach Afryki na podstawie wykresu omawia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Afryce• wymienia państwa w Afryce Uczeń: • omawia cechy ukształtowania powierzchni Afryki • wymienia cechy różnych typów klimatu w Afryce na podstawie klimatogramów • charakteryzuje sieć rzeczną i jeziora Afryki • omawia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Afryce • charakteryzuje znaczenie hodowli1.Afryka, drugi co do wielkości kontynent na świecie, ma powierzchnię 30,3 2mln ..

Wymień trzy cechy charakterystyczne ukształtowania Afryki: 1) 2) 3) 2.

Najwyższym, szczytem Afryki, a zarazem świata jest Kilimandzaro (2895 m n.p.m.), jest on też przykładem góry wulkanicznej.Ukształtowanie powierzchni: Kontynent afrykański jest w większości wyżynny.. Stanowi zwarty blok lądowy o słabo rozwiniętej linii brzegowej, leżący symetrycznie po obu stronach równika.. Określ główne strefy klimatyczne Afryki i przyporządkuj im występującą tam roślinność .. 2009-09-29 17:03:55 Wymień korzystne i niekorzystne cechy położenia polski w Europie 2017-09-14 21:12:03 Załóż nowy klubDla ukształtowania powierzchni Afryki charakterystyczne są też rozległe kotliny.. Oceń czy Afryka jest kontynentem o warunkach korzystnych dla życia człowieka?. Odcinek Nr Określ przeważający proces, ilość wody, prędkość nurtu rzeki profilu spadek.. Jest porozdzielana pojedynczymi masywami górskimi Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa.. Wymień nazwy cieśnin i mórz, które oddzielają Afrykę od innych kontynentów.. .Szczególną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest także występowanie rozległych kotlin, np. Kotlina Czadu, Kongo, Kalahari.. Świadczy to o zwartości lądu.Ukształtowanie powierzchni Ameryki Północnej cechuje południkowy rozkład.. Niemal całą północną część kontynentu zajmuje pustynia Sahara.. Znacząca większość lądów znajduje się na półkuli północnej, z kolei na półkuli południowej, przewaga oceanów nad lądami jest jeszcze większa niż średnio dla całej planety..

Geografia.Główną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest jej wyżynny charakter.

Praca domowa: - Odpowiednio wybrane zadanie w zeszycie ćwiczeń.. W krajobrazie oprócz równin znaczne obszary zajmują także silnie przekształcone pojezierza.1.. Dwie inne pustynie znajdują się w południowo-zachodniej części kontynentu i są to: Kalahari i Namib.Uczeń zna: • Położenie kontynentu na mapie świata, • Charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni Afryki, • Terminy: ued, rzeki stałe, okresowe, epizodyczne, szoty, • Wartości liczbowe dotyczące: liczby ludności, urbanizacji, wskaźnika HDI, struktury użytkowania ziemi w Afryce Uczeń potrafi: • Wymienić i pokazać na mapie główne krainy geograficzne, • Wskazać na mapie największe rzeki i jeziora kontynentu, • Określić zależność stref klimatyczno .Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. ); ponad 70% powierzchni leży na wysokości m; wyżynny blok kontynentu (platforma prekambryjska) wznoszący się stromymi progami nad wąskim pasem nizin nadbrzeżnych, ograniczony jest od północy górami Atlas z orogenezy alpejskiej, od południa .Geografia-cechy ukształtowania terenu Afryki?. Pasma górskie występują jedynie na północnych i .. wybrzeżach kontynentu.. Strefy klimatyczno-roślinne Położenie przeważające części Afryki w międzyzwrotnikowej wywiera decydujący wpływ na Środowiska tego kontynentu.. Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie.. Północną Afrykę zajmuje pustynia Sahara, będąca największym obszarem piasków i nagich skał na Ziemi.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Ukształtowanie powierzchni Afryki - cechy charakterystyczne.. Wschodnie wybrzeże zajmują góry Kordyliery.. Mimo, iż Polska to prawie wyłącznie obszar nizinny, rzeźba naszego kraju jest dość urozmaicona.. strefa klimatyczna a)Bambusy, paprocie olbrzymie, liczne pnącza.. PonadAfryka jest, po Azji, drugim pod względem wielkości kontynentem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt