Wskaż prawdziwe zdanie opisujące substancję x

Pobierz

Substancja X ma budowę polarną.. Nauczyciel przeprowadził .Wskaż zdanie.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Substancja X nie jest dipolem.. B. Substancja X jest dipolem.. Insulinę jako substancję leczniczą pozyskiwano dawniej z .Nieorganiczna egzamin 1.niestechiometryczne tlenki wykazują właściwości izolatorów przewodników półprzewodników typu półprzewodników typu tlenki mo4 znane sąOceń prawdziwość zdań dotyczących systematyki, wpisując w rubrykę TAK, gdy zdanie jest prawdziwe, lub NIE, gdy jest ono fałszywe.. B. Im wyższa wartość ciśnienia atmosferycznego, tym wyższa temperatura wrzenia wody.. Zależnie od sposobu połączenia z mostkiem żebra dzielą się na prawdziwe, rzekome i wolne.. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie.. C. żebra wolne.. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące występowania śpiączki u chorego na cukrzycę: .. C. zabezpieczysz substancję która została zażyta i udasz się po pomoc.. Substancja X nie jest dipolem.. Kordyliery i Andy wykształciły się w orogenezie alpejskiej (są młodymi górami) Góry wschodniego wybrzeża mają łagodne stoki i niewielkie wysokości bezwzględne (są stare) .. Wskaż zdania prawdziwe.. Woda ma największą gęstość w temperaturze 4ºC.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa..

1 p. Wskaż fałszywe zdanie opisujące substancję X.

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie.. P / F II Każdą substancję można zidentyfikować, jeśli zna się tylko jej gęstość.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Masa cząsteczkowa P4 wynosi 32 u.. P F 5.Wskaż w drugiej kolumnie tabeli dokończenie każdego zdania tak, aby zdanie zawierało prawdziwe informacje o ruchu obrotowym Ziemi lub o jego skutkach.. Wykresem równania y = 5 jest prosta równoległa do osi X., 2.. 5) Goci zdobyli Ateny w III w. n. e.Które zdanie opisujące właściwości metanu jest prawdziwe: a. .. Zaznacz dwa zdania poprawnie opisujące przedstawioną formę terenu.Ćwiczenie 5.. Temperatura wrzenia wody pod normalnym ciśnieniem wynosi 100°C.. Zaznacz odpowiedź a) lub b).. Wykresem równania y = 5 jest prosta równoległa do osi Y., 4.. Jest cieczą odbarwiającą roztwór nadmanganianu potasu.13.. Do 50 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 20% dodano 100 g wody.. Roztwory znajdujące się w tych probówkach mają odczyn _____.. Masa cząsteczkowa O3 wynosi 48 u.. B. Substancja X ma budowę polarną.. Najmniejszą liczbą naturalną należącą do zbioru B jest liczba 1 ., 2.. Uzupełnij poniższy tekst, zaznaczając odpowiednie litery przyporządkowane określeniom, tak aby zdanie było prawdziwe.. fałszywe.. b. Jest gazem niepalnym, słabo rozpuszczalnym w wodzie..

Substancją X może być HCl.Wskaż fałszywe zdanie opisujące substancję X.

Woda krzepnie w temperaturze.. Szerokość kartki A4 to więcej niż 1dm E.. Substancja X ma budowę polarną.. Substancja X dobrze rozpuszcza się w benzynie.. W reumatoidalnym zapaleniu stawów podaje się go 1 raz na tydzień.. Roztwór, który w temperaturze 60°C jest roztworem nienasyconym, powstaje przez rozpuszczenie .. Wskaż prawdziwe zdanie opisujące substancję X .. B. Im niższa wartość ciśnienia atmosferycznego, tym wyższa temperatura wrzenia wody.. D. rosnąca w przedziale oraz malejąca w przedziale .3.. Wskaż prawdziwe zdanie opisujące substancję X. Wyjaśnij, w jaki sposób łączą się z mostkiem .Wskaż zdania poprawnie opisujące budowę geologiczną Ameryki Płn. i Ameryki Płd.. We wszystkich zlewkach zaobserwowano ścinanie się białka.. Substancją X może być HCl.. Ten podręcznik do fizyki ma masę większą niż 5000mg F. Telefon komórkowy może mieć masę około 15 dag.. 1) Plemię Burgundów zdołało zdobyć miasto Rzym.. Ścieki z kopalń powodują zasolenie wód słodkich.. Wykresem równania 2 x + 3 y = 5 jest prosta równoległa do osi X., 3.. Masa cząsteczkowa CO jest większa od 28 u.. Jest substancją stałą, dobrze rozpuszczalną w wodzie.. B. Stosowany jest u chorych z nowotworami litymi i białaczkami.. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli jest fałszywe.. B. Był on członkiem rządu Czechosłowacji w okresie tzw. praskiej wiosny..

D.Wskaż zdanie.

2) Wandalowie brali udział w wędrówce ludów.. Funkcja przedstawiona na wykresie jest: Zaznacz prawidłową odpowiedź: A. rosnąca w przedziałach: , B. malejąca w przedziałach: , C. malejąca w przedziale oraz rosnąca w przedziale .. Substancją X nie może być tlenek wodoru.. Środki czystości, które stanowią część ścieków komunalnych, zanieczyszczają zbiorniki wodne.. Został on prezydentem Republiki Czeskiej w 1990 roku.Oceń prawdziwość każdego zdania.. B. Para wodna jest bezbarwna.. Masa cząsteczkowa Na2S jest mniejsza od 78 u.. B. Substancja X jest dipolem.. A Godzina lekcyjna liczy ponad 2500s B. Mililitr to 0,01 litra C. Wykresem równania x = 5 jest prosta równoległa do osi Y.Uzupełnij poniższe zdania, opisujące trawienie białek w przewodzie pokarmowym człowieka.. D. ciała stałe, ciecze i gazy.. Najpopularniejszymi paliwami na bazie bioetanolu są paliwo E10, które zawiera 10% bioetanoluPodsumowanie wiadomości - przykładowe zadania sprawdzające wiedzę z działu Woda i roztwory wodne 7.. D. żebra prawdziwe.. C. żeber wolnych.. Uzupełnij zdania opisujące doświadczenie przedstawione na fotografii.. Kształt naczynia przyjmują: A. ciała stałe i ciecze.. Lód ma gęstość mniejszą od gęstości wody w ciekłym stanie skupienia.. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zmienił swoje zabarwienie z żółtego na _____ w probówkach nr: _____..

a) Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe.

Substancją X może być HCl.. 0ºC pod ciśnieniem 1013 hPa.. I Substancje to pierwiastki chemiczne i związki chemiczne.. klatka piersiowa pozwala utrzymać pionową postawę ciała (0-1) 14.. Największą liczbą całkowitą nienależącą do zbioru B jest liczba - 2 ., 3.Zaznacz prawdziwe zdanie.. C. Szklana butelka wypełniona wodą i włożona do zamrażarki może po pewnym czasie pęknąć.. B. Woda znajduje się we wszystkich organizmach.. A / BOceń prawdziwość każdego zdania.. Substancja X dobrze rozpuszcza się w benzynie.. (0-1) Wielkość klatki piersiowej może się zmieniać dzięki obecności A. chrząstek.. Następnie do każdej zlewki dodano wodę.. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Wskaż zdania prawdziwe.. C. ciała stałe i gazy.. fałszywe.. fałszywe.. 1.Zadaniem systematyki jest opisywanie organizmów, nadawanie im nazw i określanie pokrewieństwa między nimi.. Zaobserwowano, że w zlewkach, do których dodano Y i Z, białko nie rozpuściło się, a w zlewce z X białko rozpuściło się.. 1.Zaznacz zdanie prawdziwe odnoszące się do Vaclava Havla, jednego z liderów opozycji demokratycznej w państwach byłego tzw. bloku wschodniego.. Substancja X dobrze rozpuszcza się w benzynie.. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe, wiedząc, że A = - ∞, 5, B = - 1, + ∞.. Rezorcyna jest substancją, która dodawana do kosmetyków hamuje wydzielanie łoju i rozjaśnia przebarwienia skóry.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Lód ma gęstość większą od gęstości wody w stanie ciekłym.. 3) Plemię Gotów w III w. n. e. zaatakowało granice cesarstwa rzymskiego.. Zaznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F - zdania fałszywe.9.. Możliwe odpowiedzi: 1.. Substancja X jest dipolem.. D. przy zachowanym oddechu, ułożysz poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i wezwiesz pomoc.Wskaż prawdziwe zdania opisujące plemiona germańskie.. Woda ma najmniejszą gęstość w temperaturze 4ºC.. P / F III Wszystkie metale przewodzą prąd elektryczny.Wskaż zdanie PRAWDZIWE o metotreksacie: A. Wskaż fałszywe zdanie opisujące substancję X.. Wszystkie zdania są .. (0-4) 13.. Stymuluje syntezę nukleotydów purynowych i tymidynianów poprzez stymulowanie reduktazy dihydrofolianowej.. Substancja X dobrze rozpuszcza się w benzynie.. D.Wskaż zdanie.. Podstawową jednostką systematyczną klasyfikacji biologicznej jest gatunek.. Im niższa wartość ciśnienia atmosferycznego, tym wyższa temperatura wrzenia wody.. B. Substancja X ma budowę polarną.. B. ciecze i gazy.. Przeprowadzono doświadczenie .Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe.. Był on autorem znanego eseju pt. "Siła bezsilnych".. B. Substancja X ma budowę polarną.. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.. P F B. Masa cząsteczkowa O2 wynosi 32 u.. Zależnie od sposobu połączenia z mostkiem żebra dzielą się na prawdziwe .. D. żeber prawdziwych.. 4) Goci przybyli do Europy Środkowej z terenów dzisiejszej Rosji.. Jest gazem palnym, z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.. fałszywe.. Twój wzrost to mniej niż 10 000 000 μm D..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt