Do odpowiedzi poniżej dopasuj pytania z ćw 4

Pobierz

w której strefie występują dni i noce polarne?. Question from @Rorinka - Szkoła podstawowa - PrzyrodaAngielski Kompass2 ćw.5 str 76 Napisz wiadomość jaką Chris zostawił swojej mamie.Użyj wiadomości z ćw.4 jako wzoru(ćw 6 str. Dodaj.KLASA 4a. KLASA 4a. Zadania obowiązują od 20.04.2020 do 27.04.2020.. Uzasadnij, dlaczego każdą tych osób uznajemy za wybitną.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.ćw.6/52 Przyporządkuj zamieszczone w ramce nazwiska wybitnych polaków do podanych niżej fotografii.. Zad.2 przedstaw liczbę √72+3√32-5√18 w postaci a√b.. Cesarz wzniósł pałac.. Odpowiedzi napisz obok całym zdaniem.. 2 Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst.. 3 napisz odpo np yes, it- zadanie 2: Wysłuchaj nagranie, a następnie dopasuj osoby mówiące 1-4 do obrazków a-d.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Dopasuj odpowiedzi a-f do pytań z ćwiczenia 2.. Achilles walczył z Hektorem.. 3 str. 93 -> podręcznik.. 2 Do podanych pytań 1- 6 dopasuj poprawne odpowiedzi a-f. 3 Napisz pytania za pomocą podanych wyrazów i czasownika "to be"1) Ćw.. D.Of course,here you are.W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. 7.What did you like best?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

odpowiedzi 1 Yes, she does.

- zadanie 3: Wysłuchaj nagrania jeszcze raz, uzupełnij pytania brakującymi słówkami.. Wykonane zadania wysyłaj mi w wiadomości prywatnej w komunikatorze Messenger jak do tej pory.. Oglądałyśmy film.Angielski.Uzupełnij pytania i dopasuj do nich podane odpowiedzi.. 1. to .Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator).. DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. SB: s. 69 ex 1,2,3,4 (ćw 1 ułóż pytania, ćw 2 możeśz wpisaać literki, ćw.. Uwaga: w trzeciej osobie w pytaniu nie dodajemy końcówki -s do czasownika głównego - otrzymuje ją operator.. Odpowiedzi: a. międzyzwrotnikowej, b.umiarkowanej, c.podbiegunowej,.. Zastosuj odpowiedni typ zdania złożonego.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 1,2,3,4,5 str. 55 zeszyt ćwiczeń.dopasowuje pytania i odpowiedzi pisze twierdzące lub przeczące krótkie odpowiedzi do podanych pytań dopasowuje pytania (Why …?). Uzupełnij pytania do Nick'a i zapisz odpowiedzi na te pytania użyj czasu Past Simple.. Wykonaj w zeszycie wykresy do powstałych wypowiedzeń.. 4 dopisz do każdego zdania pojedynczego nierozwiniętego co najmniej cztery określenia, tak aby powstały zdania pojedyncze rozwinięte.. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.. Much/manyDopasuj odpowiedzi do pytań : pytania: W której strefie występują 4 pory roku?.

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 1 Uzupełnij zdania twierdzące czasownikami regularnymi w formie czasu Past Simple.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1.Przerysuj poniższy schemat do zeszytu i wykonaj poniższe polecenia a) Dopasuj ramki do odpowiednich miejsc schematu liryka Rodzaje literackie epika … poniżej.. Question from @Bananek153 - Szkoła podstawowa - Język angielskiDopasuj odpowiedzi do pytań.. Dopasuj miejsca od 1-4 z obrazkami a-d.. Jak ze wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej przejść do postaci iloczynowej bez wyznaczania wzoru funkcji w postaci ogolnej?Zad.1 Podaj przykłady trzech liczb wymiernych większych od 3, (67) i mniejszych od 3,677.. Do której strefy dociera najwięcej energii słonecznej?. Praca domowa: Ćw.. Zad.3 oblicz : √20-√13+³√27 Zad.4 rozwiaz równanie….. Jeden temat jest podany dodatkowo.. Nie zapomnij się podpisać.. Za każdym razem użyj innego wskaźnika zespolenia.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 30.10.2018 (10:16) - przydatność: 29% - głosów: 28.. Zrób zdjęcie dialogu i prześlij je jako załącznik do maila na adres: do 7.04.2020.. Proszę w tym tygodniu nie wysyłać na maila.. Odpowiedz na pytania (pisemnie, w zeszycie) - zadanie 4: Przeczytaj odpowiedzi, a następnie dopasuj odpowiedzi do pytań z zadania 3 do poszczególnych osób.Dopasuj pytania do odpowiedzi - Dopasuj pytania do odpowiedzi - Dopasuj pytania do odpowiedzi - Ala - Dopasuj pytania do odpowiedzi..

2/96 - napisz odpowiedzi do pytań .

1. język polski: Drogi Uczniu!. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Obok atrakcji wpisz imię osoby, której się podobała (Agata, Marcus, Sophie).. 1 str. 93 -> podręcznik.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Każdy kod ukrywa inną zawartość Każdy kod ukrywa inną zawartość Kodów szukaj w publikacjach Nowej Ery!Zad.1 Popatrz na zdjęcie z podręcznika lub otwórz go na stronie 84, jeśli masz go w domu.. Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie, Mieszko I, Janina Ochojsko, Józef Piłsudski, Jan Paweł II.Temat: Czas Past Simple- ćwiczenia podsumowujące czas przeszły.. Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Dopasuj odpowiedzi do pytań.. wg JlogoBANK ZADAŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO REAGOWANIE JĘZYKOWE DOPASUJ PYTANIA DO ODPOWIEDZI: SHARE .. Musisz wykorzystać wyrazy podane obok zdań w niezmienionej formie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. obok zdań w niezmienionej formie.. Posłuchaj dialog a następnie zadecyduj czy zdania 1-4 są T/F.. do odpowiedzi (Because …) Do zeszytu: 12_Temat: Czas past continuous - Pytanie Why…?. 1/96 - dopasuj do każdego tekstu temat jaki jest w nim poruszany.. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.

Jeśli wyniknie jakiś problem z zadaniem, jestem do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt