Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji i wiedzy własnej

Pobierz

Artysta namalował obraz pod wpływem wydarzenia z okresu 1. wojny domowej w Hiszpanii.. Dzielnica Powierzchnia tyś.km2 Liczba mieszkańców w milionach w roku: Wielkopolska 57,9 1,2 1,5 1,0 1,3 Małopolska 55,9 1,2 1,6 1,4 2,0 Mazowsze 31,8 0,8 0,8 0,5 0,8 T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach - nie tylko pisanych dla liceumOdpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.. Odpowiedz,.. - MidBrainartA.. Oceń na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej, jaki wpływ na decyzję o uczestnictwie w wyprawie krzyżowej miały względy religijne.. (3 pkt) Na podstawie ilustracji oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Zakres rozszerzony.. (4 pkt) Na podstawie planu starożytnego miasta i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. (2 pkt) Na podstawie wykresu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Tam od Gniezna i od Warty Biją głosy w świat otwarty, Biją głosy, ziemia jęczy - Prusak polskie dzieci męczy!. • Prawa człowieka przynależą każdemu człowiekowi bez względu na to, jakiej władzy podlega - mają je też obywatele ChRL.. W kilka godzin po wysłaniu mojego ostatniego raportu, dnia 17., o świcie, wybuchła w Warszawie z całą siłą rewolucja.baryy123.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij swój wybór.. DalejEgzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 3 Zadanie 3.. Odpowiedz, jaki zabytek starożytnej Hellady stał się inspiracją dla twórców budowli przedstawion Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość..

Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji i wiedzy własnej.

(4 pkt) Na podstawie planu staro *ytnego miasta i w áasnej wiedzy wykonaj polecenia.. Podaj nazwisko autora obrazu.. Wyjaśnij, kim byli majordomowie.. [w:] M. Hollingsworth, Sztuka w dziejach człowieka, Wrocław 1992, s A.. Na podstawie: Atlas historyczny do gimnazjum, Warszawa-Wroc áaw 1999, s. 2. Podaj nazw wzgórza przedstawionego na planie.Na podstawie źródła i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Napisz, jaką literą został oznaczony na mapie obszar tzw. Polski Lubelskiej.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. W tej ogromnej starożytnej budowli dawniej odbywały się między innymi walki gladiatorów.. Średniowiecze, Warszawa 1991, s. 73.Wykonaj polecenia na podstawie mapy ze s. 9 podręcznika i wiedzy własnej.. 3 4 Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy Zadanie 4.. Gimnazjum zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych, Warszawa 2004, s.23.. 3. wojny koreańskiej.. B. Podkreśl dobrą odpowiedź.. (4 pkt) Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia A, B i C.. Ziemię otrzymaną przez księżnę Salomeę w dożywocie .Na podstawie wiersza Marii Konopnickiej i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Napisz, do czego służył przyrząd przedstawiony na ilustracji..

Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji i wiedzy własnej (5pkt.)

Po gimnazjumNa podstawie fragmentu listu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. 2015-12-13 18:51:52 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28 Na podstawie klimatogramów wykonaj polecenia .. B. Określ funkcje, jakie w starożytności pełniła ta część miasta.. Składają one hołd siedzącemu na tronie cesarzowi Ottonowi III.1 KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi.. Miasto zostało po raz pierwszy lokowane w 1282 r.; do początku XVI w. było własnością biskupów lubuskich, a następnie rodzin magnackich.. W zeszłym tygodniu byliśmy z rodzicami w Rzymie, gdzie zwiedzaliśmy największe zabytki tego miasta.. Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.. • Społeczność międzynarodowa powinna reagować na naruszanie praw człowieka, nie powinna pozostawać obojętna wobec takich działań.Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.. Runęła cała era zabobonu.. Wkrótce minie siedem lat od obalenia reżimu talibów.. Na podstawie tablicy genealogicznej i własnej wiedzy uzupełnij tabelę - obok każdego z podanych wydarzeń wpisz imię i przydomek przedstawiciela dynastii Karolingów związanego z tym wydarzeniem.. Napisz, w której części Morza Śródziemnego dominowali Fenicjanie, a w której Grecy.. 2016-10-27 19:01:34Na podstawie ilustracji i wiedzy własnej wykonaj polecenia.1..

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej.

Postać Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 1.A.. "Dzienniki, gazety i pisma publiczne niczym nie są napełnione, jak okropnymi autodofami, czyli paleniem z rozkazu Napoleona wszystkich towarów angielskich.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Zwi ązek globalizacji z post ępem nauki, techniki i organizacji jest oczywisty.. Tam najpierw archonci przeliczali całą ilość skorupek.. Podaj nazwę wzgórza przedstawionego na planie.. D. Amerigo Vespucci.Na podstawie źródła oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Fragment mowy papieża Urbana II z 1095 r. Wszystkim idącym tam w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu lub w boju z poganami od tej chwili odpuszczone będą grzechy.Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 3 Zadanie 3.. Przedstawioną na mapie podróż odbył A. Vasco da Gama.. Na podstawie źródeł 1. i 2. wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na opinię Herodota o pracy chłopów mieszkających w delcie Nilu .Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenie.. B. Krzysztof Kolumb.. C. Wyjanij, dlaczego obiekty widoczne na planie .Na podstawie tabeli oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.. B. Wyjaśnij wpływ tego rodzaju wynalazków na organizację wypraw odkrywczych.. Post ęp oddziałuje na proces globalizacji poprzez tworzenie osi ągni ęć technicznych, które z kolei słu żą3 Wykonaj polecenia na podstawie relacji Kuby oraz fragmentu planu Rzymu..

Wykonaj polecenia na podstawie tekstu źródłowego.

Bo jeżeli głosujących było mniej niż sześć tysięcy, wynik […]Egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 6 Zadanie 7.. Na podstawie mapy i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Nazwa grupy społecznej Zadanie 9.. Ratusz w Poznaniu B. Kościół Mariacki w Krakowie C. Kolegiata w Tumie a) podkreśl, który z przedstawionych na ilustracji budynków jest przykładem architektury gotyckiej.3.. - Cztery kobiece postacie ukazane na ilustracji numer 1 symbolizują: Sclavinię (Słowiańszczyznę Zachodnią), Germanię (Niemcy), Galię (Francję) oraz Romę (Italię).. Średniozamożni rzemieślnicy i kupcy posiadający obywatelstwo miejskie.. Źródło: Multimedialny atlas historyczny PWN, Warszawa 2006. Podaj pierwotną nazwę przedstawionej budowli.. Zaludnienie Europy w latach Źródło: H. Manikowska, J. Tazbirowa, Historia.. B. Podaj nazwę państwa, na terenie którego w VI wieku n.e. powstała ta budowla.. B. Podaj pełną nazwę organu władzy wykonawczej sprawującego rządy na tym terenie od końca lipca do grudnia 1944 r.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wyjaśnij, co symbolizują cztery kobiece postacie ukazane na ilustracji numer 1.. Źródło: W. Chybowski, Historia.. Do centrum miasta przyjechaliśmy metrem - wprost pod Koloseum.. Na podstawie: Atlas historyczny do gimnazjum, Warszawa-Wrocław 1999, s.2.. Bijcie dzwony, bijcie serca, Niech drży Prusak przeniewierca, Niech po świecie krzyk wasz leci: - Prusak męczy polskie dzieci!. Napisz, jakie szanse mieli Indianie w starciu z najeźdźcami.3.. Od siedmiu lat pół świata stara się zapewnić temu nowemu państwu, Islamskiej Republice Afganistanu, lepszą przyszłość, a przede wszystkim pokój.Na podstawie tekstów i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.). Nazwij rodzaj broni ukazany na ilustracji2.. Laska Jakuba, drzeworyt, XVI w.. Ilustracja z 1892 r. przedstawiająca pierwsze spotkanie Hernána Cortésa z Montezumą II w 1519 r. A. Porównaj uzbrojenie Azteków i konkwistadorów.. Źródło 1.. Maturalne karty pracy część 1.. C. Wyjanij, o czym ś świadczy obecność minaretów przy budowli.1.. (3 pkt) Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.Komentarz do zadań z historii 5 Zadanie 2.. Opatów to miasto nad Opatówką (lewy dopływ Wisły).. II wojny światowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt