Uzupełnij zdania stosując poprawne formy hae to oraz

Pobierz

czyj?. - Pijam dużo kawy.. 1.1.Uzupełnij zdania wpisując formę twierdzącą (+) lub przeczącą (-) czasownika have got.. czego?. Daje naj :)) 2011-01-14 19:05:42; Formy czasownika" have got i has got " 2011-09-15 18:12:11Konstrukcja z have to.. Tom.uzupelnij zdania uzywajac podanych wyrazow oraz have to w odpiwiedniej formie.. The actors .. (not always) repeat a scene many Times.Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17; Napisz zdania używając poprawnej formy czasownika have got.. 4.Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla określenia czynności zwyczajowych, powtarzających się oraz takich czynności lub stanów, które są stałe, charakterystyczne, typowe lub właściwe dla podmiotu zdania.. który?. Uzupełnij zdania stosując piprawne formy have to oraz czasowników podanuch w nawiasach pls pilne dam naj 1 Zobacz odpowiedź Na to zamazne nie patrzciejuz to zalreslilem korektorem .1 Uzupełnij zdania, stosując poprawne formy have to oraz czasowników podanych w nawiasach.. Wystarczy po podmiocie (ja, ty, my, itd) wstawić have to (lub has to jeśli jest to trzecia osoba) oraz dodać czasownik w bezokoliczniku.. Nie możemy użyć samego have, musi występować zawsze w formie have TO.Uzupelnij zdania wstawiając poprawną formę czasownika to be lub have got.. z czego?1.. - On zawsze chodzi spać o 11.Uzupełnij zdania formą will oraz czasownikami z ramki..

Uzupełnij zdania twierdzące poprawną formą czasownika.

Wpisz w każdą lukę właściwy czasownik w odpowiedniej formie.. W ramce są następujące słowa: come, fight, listen, stop Zdania: 1.. Uzupełnij zdania.. 5.My teacher .. American.Ile wody dolano do 300g roztworu cukru o stężeniu 10% jeśli otrzymamy roztwór miał stężenie 8%?. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Uzupełnij zdania poprawną formą have to i wyrazów podanych w nawiasach.. Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanieDopełnienie - część zdania, określa czasownik (czasem przymiotnik lub przysłówek), odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich oprócz mianownika) Przydawka - jest określeniem rzeczownika, odpowiada na pytania: jaki?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt