Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia klasa 6

Pobierz

[A] bitwa pod Kircholmem - 1605 rok [B] odsiecz wiedeńska - 1683 rok [C] bitwa pod Chocimiem - 1673 rok [D] obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok b) Na osi czasu kolorem seledynowym zaznaczono okres potopu szwedzkiego (lata: 1655 - 1660).. A bitwa pod Kircholmem - 1605 rok B odsiecz wiedeńska - 1683 rok C bitwa pod Chocimiem - 1673 rok D obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok 3 odpowiedzi .. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. 2011-12-01 15:53:30; Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:20; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. • przyjęcie chrztu przez .4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego..

2013-10-08 16:06:16; Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.

2 Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.Następnie wykonaj polecenia.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. b) Wyjaśnij, jaka była funkcja szańców.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.5 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Uzupełnij zdanie.. Następ-Przyjrzyj się ilustracji.. 900 rok 950 rok 1000 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz rok, w którym Mieszko I przyjął chrzest.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.1.. Tysi clecie to dziesi wieków.. Starożytna Grecja 3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 0-4 p. a) Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Rozwiązania zadań .a) Na osi czasu umieszczono litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. c) Gwiazdką oznaczono wydarzenie, które podzieliło dzieje na okres przed naszą erą i czasy naszej ery.Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ ..

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.

2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. M o r z e B a ł t y c k i e Milsko .Oś czasu: 1384 - Jadwiga Andegaweńska królem Polski, 1385 - unia w Krewie, 1386 - Władysław Jagiełło królem Polski, Zadanie 1 Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. 2012-11-19 16:48:32; Przyjrzyj się zamieszczonej osi .Wczoraj i dziś 6 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: 6 szkoły podstawowej.. A wybuch I .Następnie wykonaj polecenia.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. b) Wyjaśnij, w jaki sposób powstawał wał.. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Zjazd gnieźnieński odbył się w połowie wieku.. 950 rok 1000 rok 1050 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. Zadanie 2.. Następnie wykonaj polecenia.. 0-4 p. a) Napisz, w jakich miejscach Słowianie budowali swoje grody.. 6 Przyjrzyj się mapie ukazującej ziemie polskie w X wieku.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Następnie wykonaj polecenia.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

1 rok n.e. VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII wiek Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu obszar obejmujący wiek, w którym ukształtowały się greckie miasta-państwa.Od tego czasu oba kraje pozostawały w .. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. a) Zamaluj zielonym kolorem część osi odpowiadającą czasom przed naszą erą.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. Przeczytaj fragment niemieckiej Kroniki Thietmara [czytaj: titmara] z XI wieku.. Następnie wykonaj polecenia.. 2012-11-19 16:48:32 PRZYJRZYJ SIĘ ILUSTRACJI UKAZUJĄCEJ I WUKONJ POLECENIA 2014-01-09 18:44:22Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zapisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. Następnie wykonaj polecenia.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. Strona 62. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. 1750 rok 1800 rok 1850 rok 4 Określ, jaka atmosfera panowała wśród legionistów w okresie powstania .Następnie wykonaj polecenia.. Napisz, w którym wieku odbył się chrzest Mieszka I.Klasa 6 2010-05-09 17:37:42; Przyjrzyj się ilustracji..

2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Następnie wykonaj polecenia.. c) Określ, jaki kształt mogły mieć słowiańskie grody.. Następnie wykonaj polecenia.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV ().. !KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.klasa data Polska pierwszych Piastów Test podsumowujący rozdział VI 1 Przeczytaj tekst.. Swoje wyobrażenie na temat podpisania unii lubelskiej uwiecznił na obrazie namalowanym w XIX wieku polski malarz historyczny Jan Matejko .. Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. W ćwiczeniu zaznacz ten okres pionowymi liniami !. Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie.. 2011-12-05 17:06:17Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Pr aca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.. Następnie wykonaj polecenia.. Wiek to sto lat.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. (Zeszyt ćwiczeń "Teraz Polski" dla klas 6 ) 2017-09-09 09:51:59; Przeczytaj fragment reguły Benedykta.. 1.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. 2012-11-19 16:48:32 Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. Następnie wykonaj polecenia.. Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Atlas historyczny, A. Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.. wypisz trzy cechy klimatu .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na osi czasu daty podanych wydarzeń.C 3. b) Otocz ramką ilustrację przedstawiającą najliczniejszy stan w średniowieczu.. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. Następnie wykonaj polecenia.4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. b) Oznacz na osi datę śmierci Mieszka I.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. c) Wymień dwa elementy grodu opisane w tekście..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt