Przeczytaj opis rysunku wybierz właściwe uzupełnienia i wpisz ab lub c

Pobierz

Poziom podstawowy Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą" 1.5. a) W którym spośród zaznaczonych położeń kulka miała największą prędkość?. pszczoła miodna, pąkla, stonoga murowa, konik polny, pająk krzyżak Nazwa stawonoga Cechy charakterystyczne stawonoga2 .. Uzupełnij go brakującymi fragmentami zdań (A-E).. Wybierz właściwe nazwy stawonogów i wpisz je w odpowiednie miejsce w tabeli.. Uzupełnij każdą lukę 8.1.-8.4. jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wybierz właściwą odpowiedź.. Wpisz właściwą literę w każdą kratkę (1.-4.).. _____ "Das Parfum" von Patrick Süskind nicht verfilmbar ist.Na podstawie informacji w nich zawartych wybierz spośród właściwe a-c .. Zakreśl literę A, B lub C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Dwa z wyrazówPrzeczytaj opisy sytuacji i dopasuj do nich właściwe wypowiedzi.Zaznacz odpowiednią literę:A,B lub C?. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c).. Wpisz odpowiednią literę obok numeru luki.. Z podanych odpowiedzi wybierz brakującą wypowiedź jednej z osób.. Sieć naczyń włosowatych w płucach ma postać, którą przedstawiono na rysunku .. na podstawie książki mit links 2 zadanie 6 strona 57 6.1 Kolega prosi cię o pomoc.Jak wyrazisz zgodę?.

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o wybierz właściwe uzupełnienia luk i wpisz a b lub c.

Zakreśl literę A, B, C albo D.. Uwaga!. Uzupełnij kaŜdą lukę 8.1.-8.4. jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. W miejsce kropek wpisz określenia wybrane spośród podanych.. Zadanie 8.. Sofa BPrzemyśl temat przemowy i zastanów się jaki cel chcesz osiągnąć.. Takie materiały nazywamy izolatorami.. uzupełnienia luk 10.1.-10.4.. Zakreśl literę A, B lub C.A.. Uwaga!. W zadaniach otwartych: przekreśl pomyłkę i napisz poprawną odpowiedź nad niepoprawnym fragmentem lub obok niego, np. e das G a b i r g e steht Anna (stehen) stet neben mir.. grafit, plastik, szkło, miedź, drewno, złoto Przewodniki prądu Izolatory prądu Zadanie 11.. Pilne!. W utworze Sławomira Mrożka zastosowana została narracja A/B, w której C/D.. 2015-05-09 07:56:54; Wybierz poprawne stwierdzenie, zapisując obok literę P 2013-08-07 15:16:20; Przeczytaj tekst i wybierz właściwe odpowiedzi (a,b lub c)?. Uzupełnij każdą lukę ( ) jedną z podanych pod tekstem odpowiedzi, tak aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe rubryki niżej podane materiały.. Jeden fragment zdania został podany dodatkowo i nie pasuje do tekstu.. Odległość między zwrotnikiem Koziorożca, a kołem podbiegunowym północnym wynosi około A / B, co odpowiada odległości około C / D. kiła, rzeżączka, gruźlica, tężec laseczka prątek dwoinka krętek Zadanie 23..

Wybierz właściwe uzupełnienie zdania.

an einem Wagen, mit dem sie eine Ferienreise machen.Przeczytaj opis ilustracji.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. 6.2 Zapytana/y o drogę nie potrafisz odpowiedzieć.Przeczytaj dwa teksty dotyczące edukacji domowej.. Mir geht .Przeczytaj opis ilustracji.. Przeczytaj trzy opisy barów wegańskich a-c oraz informacje o czterech osobach 9.1.-9.4.. A - 43°, B - 90°, C - 4778 km, D - 10 000 km10 Zadanie 9 (1-4) Przeczytaj opis ilustracji.. Zanim zabierzesz się do pisania musisz zgromadzić materiały i opracować plan.. 2014-10-07 19:46:07; napisz przemówienie 2011-01-04 22:09:04; Wygłoś krótkie przemówienie przekonujące słuchaczy do czytania książek.. 19.9.2011 (17:53) No spoko tylko ze 3 osoby mialo to samo :D doładuj komentarze .Napisz list .Uzupełnij dialogi (5.1.-5.3.).. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. I B. II C. III D. IV b) Kulka przemieściła się z położenia II do położenia IV w czasie 2 s. Wybierz właściwe dokończenie zdania.Przeczytaj tekst.. Wybierz właściwe uzupełnienia i wpisz A, B lub C.Das Parfum Viele haben behauptet, dass der (1.).

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienia luk (10.1.-10.3.).

zad.5 - połącz opis ze słówkiem i zapisz w zeszycie;rysunku zaznaczono kilka jej chwilowych położeń.. Mir geht .Przeczytaj opis ilustracji.. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM.. A. pierwszoosobowa C. narrator nie ujawnia się ani nie komentuje wydarzeń B. trzecioosobowa D. narrator jest uczestnikiem opisywanych wydarzeńbakteryjnych i wpisz je we właściwe kolumny tabeli.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe uzupełnienia luk (10.1.-10.3.).. bakterii, grzyba, rośliny, zwierzęcia Komórka przedstawiona na rysunku nie zawiera plastydów ani ściany komórkowej, dlategoxx ogÓlnopolski konkurs historyczny im.majora marka gajewskiego "losy ŻoŁnierza i dzieje orĘŻa polskiego w latach .od cedyni do orszy" gimnazjum - zestaw zadaŃ - etap rejonowy str. 2 materiał źródłowy do zadania 3. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 1.C - zmienisz datę na 1 marca, D - pozostawisz datę 28 lutego.. )Przeczytaj tekst.. X: Wann beginnt heute der Unterricht?Uzupełnij luki w zadaniach opisujących komórkę przedstawioną na rysunku.. Każde słowo może być użyte tylko raz.. Uwaga: trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt