Krajobraz wybrzeża słowińskiego prezentacja

Pobierz

Niekiedy przyjmuje się, że umowną granicą pobrzeża jest poziomica 50 m n.p.m.Geografia V-Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego Quiz - Quizizz.. Wyróżnić można krajobraz nadmorski wydmowy, wysoczyznowy, deltowy i jeziorno-bagienny.. Rozciągnięta od Sarbinowa na zachodzie po Karwię na wschodzie .. Rozciągnięta od Kołobrzegu na zachodzie po Karwię na wschodzie.. Podać formy terenu jakie powstają wskutek działalności wiatru, fal morskich i prądów przybrzeżnych.. Ta lekcja w wersji zdalnej TUTAJ.. Zazwyczaj pas ten ma od kilku do kilkudziesięciu kilometrów szerokości.. - Pytania i odpowiedzi - Geografia10.. Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego położenie Wybrzeża Słowińskiego elementy krajobrazu nadmorskiego nadmorskiego działalność wody i wiatru na wybrzeżu Morza Bałtyckiego etapy powstawania jeziora przybrzeżnego nadmorski świat roślin i zwierząt gospodarowanie na wybrzeżucharakterystycznych dla Wybrzeża Słowińskiego •wskazuje na mapie Pojezierze Mazurskie Uczeń: podaje różnicę między krajobrazem naturalnym a krajobrazem kulturowym określa położenie najbliższej okolicy na mapie Polski przedstawia główne cechy krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji omawia cechy krajobrazu PojezierzaWybrzeże Słowińskie (kaszb. Słowińsczé Ùbrzeżé) - mezoregion fizycznogeograficzny, najbardziej wysunięta na północ, nadmorska część Pobrzeża Koszalińskiego, zajmująca powierzchnię 1123 km².Najwyższe wzniesienie to Rowokół (114,8 m n.p.m)..

Występuje tam krajobraz pojezierny.

Fragment nadmorskiego terenu pokryty jest unikatowymi w skali europejskiej wydmami, z których część to wydmy ruchome - ich szczyty przemieszczają się zgodnie z kierunkiem dominujących .10.. Krajobraz to głównie nadmorskie wydmy, bagna i jeziora (np.Słowiński Park Narodowy - jeden z 23 parków narodowych w Polsce.Został utworzony 1 stycznia 1967 i zajmuje powierzchnię 327,44 km².. Pobrzeże Koszalińskie to środkowa część pasa.. 4.Charakterystycznymi elementami krajobrazu Wybrzeża Słowińskiego są łąki, bagna, torfowiska, malownicze kompleksy leśne i jeziora przybrzeżne.KARTA PRACY - KRAJOBRAZ NADMORSKI WYBRZEŻA SŁOWIŃSKIEGO 1. a) Na podstawie mapy napisz 3 miejscowości, które położone są na MierzejiKrajobrazy były i są tam nadal kształtowane głównie przez fale morskie.. Duży wpływ na powstanie takiego krajobrazu miał lądolód.W jego skład wchodzą trzy .. Jest położony w środkowej części polskiego wybrzeża, w województwie pomorskim.Obejmuje Mierzeję Łebską, Nizinę Gardeńsko-Łebską, fragmenty moreny czołowej z ostatniego zlodowacenia z najwyższą kulminacją 115 m n.p.m. na wzgórzu Rowokół .Krajobrazy.. Geografia V-Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego DRAFT.. klasa 5 - Koło fortuny.. Charakterystyczne dla Pobrzeża Koszalińskiego są jeziora przybrzeżne, np. Łebsko, Gardno, Jamno, Bukowo, Wicko, Kopań.Wybrzeża Słowińskiego i wskazuje je na mapie Polski II.1-II.7, II.9 podręcznik i zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa dla klasy 5 ..

POBRZEŻE KOSZALIŃSKIE obejmuje pas wzdłuż środkowego wybrzeża.

Do tego pobrzeża należą fragmenty wyspy Uznam i cała wyspa Wolin, dwa wielkie jeziora (Dąbie i Miedwie) oraz wiele mniejszych.. Na tym pustynnym terenie i w borach Słowińskiego Parku Narodowego rośnie niemal tysiąc gatunków roślin.wymienisz po jednym przykładzie rośliny i zwierzęcia charakterystycznych dla Wybrzeża Słowińskiego przedstawisz główne cechy krajobrazu nadmorskiego na podstawie ilustracji opiszesz wpływ wody i wiatru na nadmorski krajobrazWystępują tu zarówno równinne krajobrazy ujścia Odry, jak i tereny pagórkowate.. Jak powstaje jezioro przybrzeżne?Co to jest klif?Czy wydmy mają nogi?Odpowiedzi na te i inne pytania możecie znaleźć w tym filmie.LEGENDAPoczątek historii ma.Pobrzeże Słowińskie.. Praktycznie na całej długości występują piaszczyste, płaskie plaże.. Szczególnie część środkowa charakteryzuje się dużym wyrównaniem linii brzegowej..

Cel ogólny Poznanie środowiska geograficznego krajobrazu nadmorskiego.

Wskazać na mapie Wybrzeże Słowińskie.. Krajobraz to głównie nadmorskie wydmy, bagna i jeziora (np. Łebsko).. Charakterystyczne dla tej krainy są piaszczyste plaże, przybrzeżne jeziora odcięte od morza mierzejami i wysokie ruchome wydmy.Pobrzeże Polskie cechuje obecność struktur typowych dla krajobrazu nadmorskiego.. Są tam też torfowiska, łąki i lasy.. W czasach PRL przechowywane były tam głowice bomb atomowych.Wybrzeże Słowińskie to mezoregion fizycznogeograficzny, najbardziej wysunięta na północ, nadmorska część Pobrzeża Koszalińskiego, zajmująca powierzchnię 1123 km.. - Do głównych elementów Wybrzeża Słowińskiego należy zaliczyć : 1.. Pobrzeże Słowińskie - w ukształtowaniu powierzchni dominują równiny i obszary faliste.Temat: Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.. Wyróżnia się 2 główne formy wybrzeża: Elementy krajobrazu Wybrzeże Słowińskiego.. Wymień krajobrazy kulturowe., Wymień jakie krajobrazy naturalne możemy znaleźć w Polsce., Jakie są piętra roślinności w Tatrach?, Wymień 6 pasów rzeźby terenu w Polsce., Jakie są cechy krajobrazu wybrzeża słowińskiego?, Jaki czynnik miał wpływ na kształtowanie się krajobrazu Pojezierza .Jaki jest krajobraz Pobrzeża Koszalińskiego?. 0% average accuracy.Krajobraz Wybrzeża Słowińskiego został ukształtowany przez wiatr, fale morskie i prądy morskie..

Wskazać czynniki, które kształtują nadmorski krajobraz tego obszaru.

Nadmorskie krajobrazy tego pasa dzielą się na: wydmowy, deltowy, jeziorno-bagienny i wysoczyznowy (nadmorskie urwiska).1.. Wykonaj polecenia na podstawie poniższej mapy oraz tekstu z podręcznika.. Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego położenieWybrzeża Słowińskiego elementy krajobrazu nadmorskiego działalność wody i wiatru na wybrzeżu Morza Bałtyckiego etapy powstawania jeziora przybrzeżnego nadmorski świat roślin i zwierząt gospodarowanie na wybrzeżuCharakterystycznymi elementami krajobrazu Wybrzeża Słowińskiego są łąki, bagna, torfowiska, malownicze kompleksy leśne i jeziora przybrzeżne.. Całe wybrzeże Bałtyku w Polsce jest mało urozmaicone.. Wybrzeże Słowińskie, znane ze wspaniałych wydm oraz położonych tak blisko Bałtyku jezior to kraina wyjątkowa, którą w czasie wycieczki po północnej części Polski z pewnością warto odwiedzić.Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.. Wybrzeże Słowińskie to najbardziej na północ wysunięta część Pobrzeża Koszalińskiego, należącego do pasa nizin nadmorskich.. Cele szczegółowe poznasz: • dwa typy wybrzeży wystepujące w Polsce, • dowiesz się jak powstają jeziora przybrzeżne Będziesz umiał wyjaśnić: • sposob gospodarowania - życia w tej strefie krajobrazowej.Jak powstaje jezioro przybrzeżne?. Jak powstaje klif?Wybrzeże Słowińskie słynie przede wszystkim z wędrujących wydm, które z wolna pochłaniają okoliczne jeziora i lasy, tworząc wokół Łeby unikatowy pustynny krajobraz.. Elementem charakterystycznym wybrzeża, jest wąski pas lądu wzdłuż linii brzegowej, na którym zaznacza się działalność fal morskich.. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.. Region słabo zaludniony.Oczywiście największą atrakcją parku są ruchome wydmy, zmieniające swe położenie od 3,5 do 10 m na rok.. Linia brzegowa jest tu słabo rozwinięta - brak wysp i półwyspów.. Ukształtowanie tego terenu związane jest z powstawaniem Bałtyku, epoką lodowcową i działalnością lodowca skandynawskiego, który przytransportował na północ Polski rozkruszony materiał skalny, obecnie tworzący morenowe wzgórza.Wybrzeże Słowińskie to wyjątkowe atrakcje turystyczne oraz piękne tereny, po których wycieczki każdemu mogą sprawić wiele przyjemności.. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Rozciąga się od Kołobrzegu na zachodzie (ujście Parsęty) do Karwi na Wschodzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt