Kultura i nauka w 2 połowie 20 wieku notatka

Pobierz

Również malarze czy rzeźbiarze musieli sięW 1975 roku w firmie MITS wyprodukowano pierwszy komputer osobisty o nazwie Altair-8800, zaś w 1982 koncern Philips wyprodukował pierwszą płytę CD.. Po II wojnie cała kultura w Polsce została poddana komunistycznej ideologii.. Altair 8800 W 1956 roku został zbudowany pierwszy magnetowid przez firmę Ampex.. Ziemie polskie w II połowie XIX w. były podzielone między trzy państwa (Polski nie było na mapie Europy), które w 1795 r. dokonały III rozbioru Rzeczypospolitej.. W literaturze rozwinęły się dwa kierunki realizm i naturalizm .. - W latach 60.. Rozwój prasy wymusił powstanie agencji informacyjnych , najstarsza z .Kultura i sztuka w II RP.. Z jednej strony pozostawiła wybitne dzieła literackie, znajdujące się w .Kultura pierwszej połowy XIX w.. Główni przedstawiciele literatury XIX wieku to Emil Zola, Fiodor Dostojewski, Joseph Conrad i inni.. Zauważalny jest on w wielu dziedzinach życia np. w : medycynie upowszechnienie antybiotyków, nowoczesnych urządzeń potrafiących zdiagnozować jednostkę chorobowa (tomograf komputerowy), przeprowadzić operacje (laser) lub wspomóc rehabilitację;; w komunikacji np. radio telewizja fax oraz samoloty i .test > Kultura w drugiej połowie XIX wieku i na początku XIX wieku - sztuki plastyczne Nowe kierunki w malarstwie: - realizm (zastąpił romantyzm)- wierne oddanie rzeczywistości, sceny z życia, pejzaże, portrety; Jean Francois Millet (Zbierające kłosy), Honoré Daumier, Gustave CourbetKultura i Sztuka pierwszej połowy 20 wieku: obrazy różnych artystów badania w następnych dwóch sekcjach..

Ameryka w pierwszej połowie XIX wieku : Temat 7.

Zachód Europy podążając drogą gospodarki kapitalistycznej prężnie się rozwijał.. XVIII w. do lat 20.Kultura II Rzeczypospolitej.. Rosja i Turcja w połowie XIX w. :KULTURA XIX WIEKU W EUROPIE Belle Epoque* Wiek XIX był wiekiem zwiększonego przyrostu naturalnego, wiekiem kapitalizmu, industrializacji, urbanizacji oraz postępu.. PUBLIKACJA: 04.09.2016 Polska w XX wieku.. faktograficznego opanowania.Polska i swiat w 2 polowie 20 wieku 0 29 fiszek Sangatsuusagi.. Historia nowożytna.. - prezentacja.. Świat w epoce odrodzenia.. W Polsce powojennej zaczęły nabierać znaczenia dziedziny kultury takie jak: teatr, muzyka, literatura i sztuka.. ruch Ciekawe modernistyczny .. Temat 6.. Największy rozkwit przypadał na lata panowania, nieudolnego skądinąd, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (tzw. oświecenie stanisławowskie).. Źródło: Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie.. sladami przeszlosci 3 sprawdzian swiat w 2 polowie .. nauka i kultura od polowy XIX w. T.4.. Cechą charakterystyczną jest ciągłe poszukiwanie nowości.. AKTUALIZACJA: 04.09.2016, PUBLIKACJA: 29.06.2011 Polska w XX wieku.. prezydenci polski najwazniejsze daty w historii polski wiek wojen sprawdzian krolowie elekcyjni polska i swiat w 2 polowie 20 .Rozdział VI.. Co to jest?Zaskakujące: Można zastanowić się nad nimi i ciągle odkrywać coś nowego.Kultura i sztuka w pierwszej połowie 20 wieku, zostanie krótko opisany poniżej.Polskie oświecenie zaczęło się rozwijać z opóźnieniem, od lat 40..

test > Polska i świat w II połowie XX wieku.

Na literaturę XIX wieku miały istotny wpływ wynalazki i odkrycia .. Fotografia młodej kobiety, 1897 r. Bardzo interesujący krój i materiał żakietu.. Sprawdzian "Polska i Swiat w II polowie XX wieku" Sprawdzian Liceum Poznac Przeszlosc.. Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era.. Pojecia - Tomasz Tokarz.. Jej istotnymi elementami stały się: nauka, kultura o także oświata.. Historia - Nowa podstawa programowa.. "Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.. Na stronie tej znajdą się: prezntacje, podsumowania, notatki czy wykłady - jednym słowem materiały .Kultura i sztuka .. Rywalizacja o dominację na kontynencie w XVII w. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII wieku.. I LO Poziom Podstawowy - Nowa Era.. Kultura i nauka w drugiej połowie XX wieku Sztuki piękne Tragiczne doświadczenia II wojnyświatowej spowodowały upadek tradycyjnego systemu wartości, a głębokie zmiany w świadomości ludzi dały się zauważyć w każdej dziedzinie życia.. Kryzys starego ładu.KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU.. Rzeczpospolita w okresie rozkwitu demokrajci szlacheckiej.. Młodzi ludzie korzystali z większej swobody i chętniej podejmowali studia wyższe.. Były to Rosja, Austria (od 1867 r. Austro-Węgry) i Prusy (w 1871 r. powstały zjednoczone Niemcy, czyli II Rzesza).Przemiany społeczno-kulturowe w II połowie XX w..

Świat i Polska w pierwszej połowie XVIII wieku.

97% gwarancji poprawnosci.Zapraszam na filmik o przemianach, które miały wpływ na wygląd i funkcjonowanie społeczeństwa powojennego.. XVIII wieku.. Wiosna Ludów : Wiosna Ludów.. Nowa EraPARTONITE: polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu na zmienność granic państwa i okres rozbiorów.Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej.Jest częścią kultury europejskiej.Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności .do kultury muzycznej XX wieku Monografie FNP, Wrocław 2004 2 M. Kowalska "ABC historii muzyki" MI Kraków 2001, str. 543 3 Cytat za Alicją Jarzębską Spór o piękno muzyki Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku Wrocław 2004, str. 25 4 Np. w twórczości J. Cage'a, K. Pendereckiego.23..

Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Poszukiwali własnego, unikalnego stylu.polska i świat w 2 połowie 20 wieku sprawdzian scribd.pdf (22 KB) Pobierz.. W latach sześćdziesiątych zaczeły się rozpowszechniać liczne ruchy młodzieżowe, które wyrosły jako protest przeciwko pokoleniu swoioch rodziców.. Świat w okresie międzywojennym.. - Zjednoczenie Włoch i Niemiec [23.1] - Wojna secesyjna w USA [23.2] - Ekspansja kolonialna XIX wieku [23.3] - Ideologie XIX wieku: liberalizm, socjalizm, nacjonalizm, konserwatyzm [23.4] - Świat na przełomie wieków [23.4] 24.. Po nim nastąpiła epoka Młodej Polski, którą zakończyło odzyskanie przez Polskę niepodległości.XX wiek.. rozwój polskiej kultury (np. polska szkoła filmowa), wycofanie się władz z masowej indoktrynacji ideologicznej, aresztowań; w gospodarce nadal realizowano centralne sterowanie, skupiając się na przemyśle .. 20 grudnia 1970 r.Polska i Europa u schyłku średniowiecza.. Wczoraj i dziś, wyd.. Temat 8.. Powstawały nowe miejsca pracy, zakłady produkcyjne, fabryki.Kultura polska w drugiej połowie XIX wieku dzieliła się na Pozytywizm i Młodą Polskę .. Pierwszym programem nagranym do późniejszegoPRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE W II POŁOWIE XX WIEKU.. Muzyka rodzima w tym czasie znajdowała uznanie na szczeblu międzynarodowym.śladami przeszłości 3 sprawdzian świat w 2 połowie xix wieku.pdf (22 KB) Pobierz.. Teatr najbardziej rozwinął się w Warszawie, Wilnie oraz we Lwowie.. Świat na drodze ku wojnie.. Ziemie polskie pod zaborami w II .Kultura i obyczaje w XIX wieku.. Do kinematografii, teatru, literatury, malarstwa, architektury i pozostałych dziedzin kultury wprowadzono doktrynę socrealizmu, który miał .Sytuacja Polski w II połowie XIX w.. Muzyka XX wieku wydaje się tak różna od muzyki przeszłości i tak bardzo sama w sobie zróżnicowana, że trudno przypuszczać, by miała jakiś związek z tradycją.GG .. Pozytywizm trwał od upadku powstania styczniowego do początku lat 90 XIX wieku.. Dążyli do zerwania z tradycjami oraz zasadami kultywowanymi przez ich rodziców.. Spuścizna kulturalna okresu dwudziestolecia międzywojennego jest bogata i różnorodna, choć niejednolita.. Po odzyskaniu niepodległości Polska zamierzał odbudować jak najszybciej swoją państwowość.. Muzyka XX wieku to jednocześnie kontynuacja tradycji i sprzeciw wobec niej, czasem bardzo gwałtowny.. Charakterystyczne cechy polskiego oświecenia: - opóźnione wprowadzenie (od lat 40..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt