Przykład kości długiej

Pobierz

Szkielet zbudowany z jednej kości usztywniłby organizm i zapewnił stabilność, ale uniemożliwiłby mu zginanie.Kości długie to takie, których długość przewyższa ich szerokość i grubość.. końce inaczej mogąKości płaskie :-łopatka-kości czaszki-mostek-kość biodrowa kości krótkie:-kości nadgarstka-kości stępu Kości długie:-kość ramienna - kośc promieniowa - kość udowa - kość piszczelowa - kość łokciowa - kość strzałkowata Kości różnokształtne:-kręgi-żuchwa-rzepkaJest to kość długa, dlatego wyróżnić w niej można trzon i dwa końce: koniec bliższy i koniec dalszy.. W długich kościach odróżniamy część środkową wydłużoną — trzon (diaphysis) i dwa końce zgrubiałe - nasady (epiphysis).. KOŚCI DŁUGIE: - kość ramienna - kość .Przeciętna kość długa składa się z trzonu i dwóch nasad położonych po obu jego stronach.. Trzon zbudowany jest zKość długa składa się z trzonu oraz nasad leżących po obu jego stronach.. Kości długie występują więc przede wszystkim w kończynach.długie: udowa piszczelowa promieniowa płaskie: łopatka czaszi mostek krótkie: nadgarstkowa kości stępu policzki różnokształtne: kręgi żuchwa kostecki słuchowe Na 100% dobrze,bo sama miałam to na lekcji i nauczyciel nam to podyktował,pozderkaRodzaje kości i ich przykłady 1.. Trzon kości tworzy tkanka kostna zbita (istota zbita), nasady kości zbudowane są z tkanki kostnej gąbczastej (istoty gąbczastej).kości długie (łac. ossa longa) - należą do nich np. kość udowa, kość piszczelowa, kość strzałkowa, kość ramienna, kość promieniowa, kość łokciowa oraz obojczyk, kości płaskie (łac. ossa plana) - na przykład kości czaszki, łopatki oraz mostek,Większość kości kończyn to kości długie - na przykład kość udowa, piszczelowa, łokciowa i promieniowa..

Wyjątek stanowią rzepka oraz kości nadgarstka i kostki.

kości długie:-kość ramienna - kośc promieniowa - kość udowa - kość piszczelowa - kość łokciowa - kość strzałkowata Kości krótkie:-kości nadgarstka-kości stępu Kości płaskie:-łopatka-kości czaszki-mostek-kość biodrowa kośći różnokształtne:-kręgi-żuchwa-rzepkaPrzykładem kości długich są: kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kość udowa, kość piszczelowa i kość strzałkowa.. I had no idea that my _______________ had expired.W przypadku złamania kości długiej należy zastosować unieruchomienie (na przykład opatrunek gipsowy) obejmujące złamaną kość oraz dwa sąsiadujące stawy (np. w przypadku złamania kości łokciowej, unieruchomienie musi obejmować kość łokciową, staw nadgarstkowy oraz staw łokciowy).kość gąbczastą - występuje w nasadach i przynasadach kości długich, ponadto wypełnia wnętrze kości płaskich.. Budowa kości (os - kość; liczba mnoga - ossa).osteologia podział kości pod względem kształtu odróżniamy kości długie budowie takiej kości wyróżniamy trzon, koniec bliższy, koniec dalszy.. KOŚCI PŁASKIE: - kości czaszki - łopatka - kości sklepienia mózgoczaszki - mostek - kość biodrowa 2. kość zbitą - blaszki kostne tworzące kość całkowicie wypełniają objętość tkanki kostnej.. Kości krótkie, czyli prostopadłościenne, to kości, które mają taką samą szerokość i długość, co nadaje im kształt zbliżony do sześcianu.Przykładem kości długiej jest: kość ramienna; kość udowa; kości przedramion; kości podudzia; Kość długa składa się z trzonu oraz z dwóch końców, które w młodym wieku zwane są nasadami i oddzielone są od trzonu pasmami chrząstki, dzięki czemu kość może wzrastać na długość..

Głowa kości ramiennej jest około cztery razy większa od wydrążenia.

Po zakończeniu wzrostu chrząstka zanika.5.. KOŚCI KRÓTKIE: - kości nadgarstka - kości stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z gruzem piętowym, sześcienna,.. Gdy dojdzie do złamania kości długiej, trzeba zastosować unieruchomienie, na przykład opatrunek gipsowy czy szynę, które obejmuje złamaną kość oraz dwa sąsiadujące stawy.. I tak na przykład w przypadku złamania kości łokciowej unieruchomienie musi obejmować: kość łokciową, staw nadgarstkowy, staw łokciowy.Kości są różnych kształtów: długie lub rurowate (na przykład, kość udowa), płaskie (np. łopatka) krótkie (np. kręg) i niekształtne (np. kości twarzy).. Składa się z beleczek kostnych pomiędzy którymi występuje szpik kostny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt