Przeczytaj tekst ponownie i popraw informacje w zdaniach od 1 do 4

Pobierz

odpowiadające jej zdanie (A-E).. W tym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze pytania i odpowiedzi, dotyczące zarówno ochrony przed zachorowaniem, jak i postępowania w przypadku zakażenia .3 Popraw zdania, wykorzystując informacje podane w nawiasach.. Ponadto program wykrywa braki i uzupełnia polskie znaki diakrytyczne, a także wstawia przecinki zgodnie z zasadami interpunkcji.Przeczytaj ponownie tekst w ćw 2 i popraw poniższe zdania proszę o szybką odpowiedź Daje NAJ.. 3. myjĄc gŁowĘ , wyprasowaŁa sukienke.. Tak działa nasze narzędzie, które w błyskawicznym tempie potrafi sprawdzić Twój tekst i poprawić wszelkie błędy językowe, które napotka - zarówno błędy interpunkcyjne czy ortograficzne, jak i stylistyczne.Dodatkową cechą, jaką posiada nasz korektor online, jest poprawianie literówek i wstawianie polskich znaków diakrytycznych.Zadanie 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. N Wpisuj usłyszane informacje za pierwszym razem, a po drugim wysłuchaniu sprawdzaj poprawność swojego wpisu.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.Przeczytaj tekst i okresl czy podane zdania sa prawdziwe czy falszywe +1 głos.. 0 odpowiada - 0 ogląda - 0 rozwiązań.. autor: Kolorowykwiatuszek16 3 dni temu (21:18) 1+½:⅓×6 ⅖×2½-1⅓×¾ (2⅚-1⅔)÷7+⅚ 1-3,5×2÷0,2 Przedmiot: Matematyka / Liceum..

Przeczytaj tekst ponownie i popraw informacj w zdaniach 1-4.Przeczytaj tekst ponownie.

2. oglĄdawszy telewizjĘ ,czekaŁem na wiadomoŚĆ od trenera.. 1. idĄc do szkoŁy , wiaŁ silny wiatr.. Zastanów się też, do którego z nich odnosi się użyte w tytule słowo artysta.. Pisał go z przerwami 1832 - 34.. 0 rozwiązań.. 3.Ze słownika orrtograficznego wypisz po 5…iKorektor to internetowe narzędzie, które sprawdza tekst w języku polskim pod kątem rozmaitych błędów językowych, takich jak błędy ortograficzne, gramatyczne, typograficzne, literówki itp. Question from @Patryk530 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj teksty.. Zdecyduj, czy zdania 1-6 sa prawdziwe, czy fałszywe.C) przekształcić zdania pojedyńcze tak aby powstały zdania złożone zilustrowane podanymi wykresami.d) przekształcić zdania złożone współrzędne na zdania złożone poprzednie tak, aby ilustrowały je podane niżej wykresy.. Question from @kiniajakubczyk15 - Język angielskiN Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. - odpowiedzi do zadań zapisz w zeszycie.. 2012-04-19 17:27:29 Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku , a następnie uzupełnij zdania .. majĄc szeŚĆ lat , rodzice rozwiedli siĘ.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Rozwiązania zapisz w tabeli.Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim pytania..

Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania.

Przeczytaj tekst ponownie i popraw zdania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z jego treścią (R - richtig), czy nie (F - falsch).. To bardzo pomaga.. Do osób podanych w punktach 1-6 dopisz miejsce, w którym się znajdują.. 12,519 wizyt.. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób zachowują się i wypowiadają Kogut i Lis.. 1 strona 51.. N Luki muszą być uzupełnione informacją w języku angielskim.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst.. Podręcznik, str. 63.. 4. majĄc szeŚĆ lat , rodzice .Darmowe sprawdzanie pisowni w kilka sekund?. zadanie dodane 22 października 2011 w Język angielski przez użytkownika mejk123 .Wiązka 1.. Zadanie 1.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Przeczytaj informacje w ramkach i popraw zdania poniżej (w tym zadaniu chodzi o to żeby najpierw zaprzeczyc a potem napisać jak to jest.Tak jak w 1 przykładzie . ). Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zaznacz A- prawda, B- fałsz, C- tekst nie mówi o tym.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. autor edytował treść zadania 1.12.2010 (18:57), dodano popraw bŁĘdy w zdaniach !.

Przeczytaj tekst ponownie.

Nowa Era Rozwiązanie zadania: zad.. W każdym zadaniu zaznacz R lub F.4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj tekst i popraw zdania 1-4 (.. ).przeczytaj tekst ponownie i uzupelnij zdania wpisujac jedno slowo 1,Ze słownika Języka Polskiego wypisz 3 rzeczowniki i 3 czasowniki /> 2,Ze słownika wyrazów bliskoznacznych wypisz 10 wyrazów i ułoż z nimi zdania .. Utwór Bazyliszek to A. baśń.informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). 8.Oto trzeba, aby do lochu zeszedł człowiek całkowicie obwieszony zwierciadłami; gdy bazyliszek spojrzy w nie i siebie zobaczy, sam się własnym wzrokiem zabije, a tak uwolnilibyśmy od potwora i tę Warszawę umiłowaną, i całą przesławną Rzeczpospolitą.. 2014-01-08 15:54:31 Przeczytaj uważnie teksty, a następnie dokończ zdania , wybierając odpowiednio słowo z nawiasu.Napisz zdania w funkcji poetyckiej ,metajęzykowej i fatycznej po 3 przykłady Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt