Dokończ zdanie wybierz odpowiedzi a lub b i jej uzasadnienie 1 lub 2

Pobierz

Dokończ zdanie.. (0-1) Dokończ zdanie.. B. realistyczne, 2. opisane zdarzenia nie mogły wydarzyć się naprawdę.. Dokończ zdanie.. Chiny Grupa A 1.. 1., 2. albo 3. numerem II, 2. znajduje się blisko .2 Zadanie 5.. Tytuł artykułu można objaśnić na podstawie Zadanie 6.. (0-1) Uzupełnij zdania.. Wypowiedzenie: Matka została sama jest A zdaniem pojedynczym, ponieważ 1 zawiera czasownik w formie osobowej.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.. C. III, 3. największy stosunek masy do objętości.. Dokończ zdanie.. Wybierz odpowiedź spośród A-C oraz jej uzasadnienie spośród 1.-3.. Całe społeczeństwo rozszczepia się [.]. na dwie wielkie, wręcz przeciwstawne sobie klasy: burżuazję i proletariat.11.. Dokończ zdanie.. (0-1) Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.. Dokończ zdania.. a) 1,25 + 0,85 = 2,1 b) 1 - 0,97 = 0,03 c) 1000 ∙ 0,0234 = 23,4 Dokończ zdanie.. A. probówce A, ponieważ .. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1, 2 albo 3.. B. probówce B, trawienie .. (tekst w zalaczniku) Przedstawiciele organizacji skupionych w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych stronnictw niepodległościowych byli zwolennikami orientacji A. Proaustriackiej B. Prorosyjskiej ponieważ zakładali 1. przeprowadzenie powstania narodowego w zaborze pruskim i austriackim.Zadanie 8..

Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 lub 2.

Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1-2.. I, ponieważ gęstość stężonego kwasu siarkowego(VI) jest 1. mniejsza od gęstości wody.. Największą gęstość ma ciało A.. (0-1) Jola wkładając wełniany sweter .Zadanie 7. .. Byli na zwolnieniu lekarskim lub .Zadanie 2.. Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1-4.. Wykonaj polecenia.. 2. nie są one syntezowane w organizmie.dokończ zdanie wybierz odp a lub b i jej uzasadnienie spośród 1-3 odstępstwo od wzorcowe normy języka występuje w zdaniu a) rzeczywiście zboczył ze ścieżki gdzie go diabli niosą b)zawadził kosą o konar jaworu ponieważ zawiera ono sformułowanie 1,zapożyczone 2,gwarowe 3,potoczne1.. Zadanie 19.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zaznacz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. A. okolicznika C. wskazuje na miejsce odbywania się czynności B. dopełnienia D. określa cechę przedmiotu czynności .Pomoże ktoś !. Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie.. Dokończ zdanie.. Na terenieZawartość publikacji możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie..

Wybierz odpowiedz A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.

Dokończ zdanie.. Wartość wyrażenia 11√ + 25 144Powtórzenie 136 Wpisz w okienko odpowiednią liczbę.. (0-1) Na stoku Wielkiej Sowy zlokalizowano wyciąg narciarski.. (0-1) Oceń prawdziwość .Zadanie 9.. Po doprowadzeniu do najprostszej postaci danego wyrażenia otrzymamy:Dokończ zdanie.. 1. mimo gotowania ślina nie straciła swoich właściwości trawiennych.. Jeśli Kamil jedzie rowerem ze średnią prędkością 18 km hDokończ zdanie.. Nasza dieta powinna uwzględniać produkty spożywcze zawierające A. nasycone kwasy tłuszczowe, B. nienasycone kwasy tłuszczowe, ponieważ 1. są one substratem do syntezy niektórych enzymów.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1-3.. Stok Wielkiej Sowy położony w polu F5, w porównaniu ze stokiem w polu E6, ma warunki do funkcjonowania wyciągu narciarskiegoDokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1.-3.. 2. gotowanie śliny powoduje utratę jej właściwości trawiennych.. B. II, 2. większa od gęstości wody.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie - 1 albo 2.. (0-1) Dokończ zdanie.. Szanujmy cudzą własność i prawo.Zadanie 7.. Dom oznaczony numerem I podczas powodzi A. będzie mniej narażony na zalanie niż dom oznaczony 1. fala powodziowa dotrze do niego szybciej.. Zadanie 8.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.

12.W którym szeregu wszystkie wymienione wyrazy zawierają ż wymienne?. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród .. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.. B. republiką, 3. równowagi europejskiej.Dokończ zdanie.. Aby nie poparzyć się podczas rozcieńczania stężonego kwasu siarkowego(VI), należy wykonać doświadczenie zilustrowane rysunkiem A. Wyrosłe z upadku społeczeństwa feudalnego nowoczesne społeczeństwo burżuazyjne nie zniosło przeciwieństw klasowych.. B równoważnikiem zdania, 2 nie zawiera czasownika w formie osobowej.. Question from @Mops2005 - Szkoła podstawowa - PolskiII 12 1,5 III 30 2,5 Dokończ zdanie.. Wybierz odpowiedź A albo B jej uzasadnienie 1 2 lub 3.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W zdaniu Za granicą podpiszę kontrakt z Metro Goldwyn Meyer podkreślony wyraz pełni funkcję A/B, ponieważ C/D.. 0-2 p. a) Uzupełnij ilustrację właściwymi nazwami.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 6.1. i 6.2.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1 albo 2.. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 lub 2.. Utwór Wilk i bocian przedstawia zdarzenie A. fantastyczne, gdyż 1. bohaterowie z takimi cechami mogą istnieć w rzeczywi-stości.. 4∙38 Zadanie 8.. Funkcję podmiotu w zdaniu Słoń sięgnął trąbą po owoc pełni wyraz 6.1..

(0-1) Dokończ zdanie - zaznacz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. lub 2.

Intensywne granatowe zabarwienie pojawiło się tylko w .. 2 Zadanie 9.. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. P, Zadanie 3.2.. Objętość moczu ostatecznego wytwarzana w ciągu doby jest: A. mniejsza od objętości moczu pierwotnego, CZY B. większa od objętości moczu pierwotnego, PONIEWAŻ 1. w kanalikach nerkowych zachodzi przenikanie wody z osocza krwi i rozrzedzenie moczu.Dokończ zdanie.. Liczby 2,5 i 2,500Dokończ zdanie na podstawie tekstu źródłowego.. Wzrost stężenia hormonu antydiuretycznego (ADH) w organizmie będzieDokończ zdanie.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.. Po zesłaniu Napoleona na Wyspę Świętej Heleny Francja została ogłoszona 1. liberalizmu.. Wartość wyrażenia 68 24 jest równa A. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. B. II, 2. najmniejszą objętość.. (0-1) Dane jest wyrażenie (2x − 3) (x + 3) − (x − 1) 2.. Wybierz odpowiedź A lub B i jej uzasadnienie 1 lub 2.. A. monarchią, zgodnie z wprowadzoną na kongresie wiedeńskim zasadą 2. restauracji.. Układ odpornościowy tworzą: A. węzły chłonne, grasica, naczynia limfatyczne, śledziona.. Wartość wyrażenia 3aa-2 dla a= 5 w przybliżeniu do całości jest równa: A.-1 B. 0 C. Leukocyty, czyli krwinki białe A. pełnią funkcję odpornościową .Dokończ zdanie.. Wskaż .Odpowiedź: 1.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt